Samkönatäktenskap.jpg

Ett av de första samkönade äktenskapen som ägde rum i Seattles stadshus 2012.
Ett av de första samkönade äktenskapen som ägde rum i Seattles stadshus 2012. Foto: Seattle Municipal Archives

Stoppa diskriminering av hbtq-personer – för ekonomins skull?

Ökade rättigheter för hbtq-personer främjar också ekonomisk utveckling. Det visar en ny omdiskuterad amerikansk studie.

GiLRHO-måttet

GIRLHO (Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation)-måttet är en lista av 8 rättigheter. Rättigheterna är följande:

+ Att sex mellan två samtyckande individer av samma kön är lagligt.

+ Samma åldersgräns för heterosexuellt och homosexuellt sex.

+ Förbud för arbetsplatsdiskriminering av hbtq-personer.

+ Förbud för diskriminering av hbtq-personer i samband med utbyte av varor och tjänster.

+ Laglig rätt för samkönade par att bo tillsammans utan att registreras.

+ Möjlighet till registrerat partnerskap.

+ Möjlighet för samkönade par att adoptera.

+ Rätt till samkönade äktenskap.

 

När hbtq-personer diskrimineras, misshandlas av till exempel polisen eller exkluderas från att fullt delta i samhället minskar det deras möjlighet att bidra till samhällsekonomin, någonting som leder till en sämre ekonomiskt utveckling. Hindren är ofta inskrivna i lag, men tar sig också uttryck i diskriminering.

Det menar författarna till en ny studie signerad tankesmedjan William Institute on Sexual Orientation and Gender Identity Law and Public Policy. Forskarna har i studien valt att analysera den ekonomiska utvecklingen i 39 länder och kopplat samman statistiken med i vilken grad hbtq-personer tillåts delta i samhället. Detta har de gjort genom att bland annat utgå från något de kallar GILRHO-måttet, som mäter vilka rättigheter hbtq-personer har.

Enligt studien innebär varje extra rättighet i genomsnitt att BNP per capita i länderna höjts med 1 400 dollar, alltså ungefär 10 400 kronor. Samtidigt har detta också inneburit en ökning i HDI, Human Development Index.

Att argumentera för ökade hbtq-rättigheter av ekonomiska skäl är såklart kontroversiellt eftersom det kan ses som att hbtq-personer ska få fler rättigheter för samhällsekonomins skull snarare än av skälet att alla ska ha samma rättigheter.

Hugo Ewald

Bli medlem i rfsu

Prenumerera på Ottar!

Fyra nummer om året och en bok eller tygkasse för endast 160 kr!