Studier stärker argument mot omskärelse av pojkar

En ny dansk studie kastar ljus över de medicinska och sexuella effekterna av manlig omskärelse. Gustav Nilsonne ser att resultaten stärker argumenten mot omskärelse.

Ett ofarligt ingrepp med tusenåriga rötter, eller ett övergrepp mot beslutsinkapabla spädbarn? Frågan om omskärelse av pojkar har länge debatterats på etiska och religiösa grunder, men utan någon tydlig bild av de faktiska medicinska och sexuella effekterna på den som omskurits. En studie från Danmark som presenterades i maj 2011 ger välkomna nya resultat som kan informera debatten.

Det är sedan tidigare välkänt att förhudens insida är en av penis känsligaste delar. När förhuden är intakt kan penis också glida i förhuden vid penetrerande sex. Det finns alltså indikationer på att omskärelse kan påverka sexuell funktion negativt. Samtidigt är det också vedertaget att omskärelse kan skydda mot infektioner under förhuden, och mot problem med förträngning av förhuden. De senaste åren har studier i olika delar av Afrika också visat att omskärelse av vuxna män kan minska risken för hiv-infektion. En sammanvägning av studier (så kallad metaanalys) har nyligen visat att risken för nysmitta med hiv minskar med 38-66 procent två år efter omskärelsen. 

Effekten verkar inte bero på att de omskurna männen hade mindre sex, och vad som orsakar den minskade risken vet man inte exakt. Det är dock fortfarande okänt om samma sak kan gälla i höginkomstländer, där förutsättningarna för penishygien på många håll är bättre.

»Det finns indikationer på att omskärelse kan påverka sexuell funktion negativt. Samtidigt är det också vedertaget att omskärelse kan skydda mot infektioner under förhuden.«

Det finns förvånansvärt lite tidigare kunskap om effekterna på sexuell funktion av omskärelse. Den nya danska studien har undersökt just den frågan. Drygt 5 000 män och kvinnor i Danmark har svarat på frågor om sina sexliv, och om de eller deras partner var omskuren.

Den visade att omskärelse inte påverkade männens sexuella upphetsning eller erektionsförmåga. Däremot tredubblades risken för frekventa orgasmsvårigheter, från 4 procent till 11 procent. Kvinnliga partners till omskurna män rapporterade oftare att de upplevde sämre sexuell tillfredsställelse, med större risk för bland annat orgasmsvårigheter och samlagssmärtor. 

Eftersom denna studie är den första som rapporterar en negativ effekt av omskärelse på sexuell funktion bör resultaten upprepas innan de betraktas som bevisade. En begränsning är också att andelen omskurna män är låg i Norden, och med mindre antal svarande blir effekterna svårare att bedöma.

Men med ledning av de danska resultaten kan vi ändå göra en grov preliminär bild av omskärelsens hälsoeffekter. Varje år smittas ungefär tio män med hiv i Sverige genom heterosexuella samlag. (Den mesta hiv-smittan sker utomlands eller i grupper som till exempel män som har sex med män eller personer som använder intravenösa narkotika). Om vi fördelar denna risk på de ca tre miljoner män som är sexuellt aktiva så blir den genomsnittliga årsrisken 1 på 300 000. Antar vi att en genomsnittlig man är sexuellt aktiv under 60 år så blir livstidsrisken att smittas av hiv 1 på 5 000. Om omskärelse halverar denna risk – som undersökningen föreslår - så blir resultatet att 10 000 pojkar behöver omskäras för att förhindra ett fall av hiv i Sverige. Detta är förstås en grov uppskattning baserad på antaganden. 

 

Hur är det då med skadan av omskärelse? Ja, tittar vi på orgasmsvårigheter ökar risken alltså från 4  till 11 procent enligt de mest tillförlitliga uppgifter vi har i dag. Det skulle betyda att i medeltal var sjunde pojke som omskärs får men.

Omskärelse är en komplex fråga, och det finns fler utfall att väga in än risken för hiv och orgasmsvårigheter. RFSU:s ställningstagande är tydligt: omskärelse är en fråga som man själv måste få bestämma över i en ålder när man är beslutsför. De nya danska resultaten är ingen slutgiltig sanning, men de bidrar till ytterligare argument mot omskärelse av pojkar. 

 

Gustav Nilsonne är Medicine Doktor och ordförande för RFSU Stockholm.

 

Kommentarer

Tack, jättebra inlägg i debatten!
Vill bara tillägga rent generellt i denna frågan:
Ja, och jag stör mig på att de (eventuella) medicinska argumenten ens tas upp i debatten kring omskärelse av småpojkar med religiösa förtecken. OM vi ska använda medicinska argument måste vi ställa frågan: "Är de medicinska fördelarna med att omskära små pojkar större än med de medicinska nackdelarna?" Dvs; ska vi omskära samtliga småpojkar för att nyttan överväger risken?
I annat fall tillför de medicinska "smyg-argumenten" bara dimridåer i debatten. De hör inte dit.
Det är därtill rent medicinskt; aldrig etiskt korrekt att utföra ett ingrepp av något slag om det inte finns en medicinsk indikation, då allt medför risker. Den risken är endast etiskt försvarbar när risken med själva åkomman är större än själva ingreppet/behandlingen.
Frågan som sak analyseras är: Ska föräldrars rätt att utöva sin religiösa övertygelse överrida småpojkars rätt till sina egna kroppar?
Nej, enligt mig.
(Dessutom har ju inte småbarn inte sex, med tanke på ev STD-skydd.)

Det finns flera studier av omskurna män som visar ingen aller positiv effekt av omskärelsen. Vad gäller den danska studien så jämför forskarna ett mycket litet antal omskurna män, runt tio personer, men en mycket större grupp på 2500 icke-omskurna män. Påståendet att omskurna män löper större risk för orgasmproblem bygger således på uppgifter från en eller två män. Detta framgår tydligt att vad forskarna själva skriver.

Jag kommenterade studien på min blogg när den kom. Läs gärna.
http://aqurette.com/journal/2011/07/study-links-circumci.html

Tack för kommentarer!

@Åsa: Du har rätt i att det måste finnas ett gynnsamt risk/nyttoförhållande för att den medicinska argumentationen skall vara relevant. Det är just detta som jag försöker belysa i mitt inlägg.

@Christopher: Studien är fritt tillgänglig i sin helhet och länkad ovan. Man har jämfört 125 omskurna män med 2220 icke omskurna män. Som jag skriver är det en begränsning att antalet omskurna är relativt litet, och studien behöver upprepas innan resultaten kan betraktas som konklusiva.

Min idrott/tränar bakgrund har tydligt visat att omskurna är stelare och mindre rörliga på något diffust sätt.
Dom är inte lika bekväma i sin kropp som inhemska idrottare.
Pojkarna/männen överkompenserar sina rörelser under träning vilket tekniskt försämrar prestationen.
Jag pratar då om simning,fotboll och friidrott där i princip inga omskurna går vidare oavsett hur många dom är!
Titta bara på idrottsgalan 2012! Inte en enda omskuren deltagare!
Min dagliga kontakt med muslimska pojkar i en storstads föreningsliv har tydligt visat att de aldrig lyckas,fastän dom proportinellt är fler än de svenska idrottarna.
I omskärelsedebatten nämns sällan den fysiska funktionen av den hud som försvinner!

@ Lennart: intressant iakttagelse du gör. Orsaken bakom att muslimska pojkar/män inte finns representerade inom elitidrotten i Sverige är en intressant fråga att studera. Dock tror jag inte svaret står att finna i om männen är omskurna eller inte. Vi har sett många goda exempel på internationellt stora idrottsstjärnor från länder där manlig omskärelse praktiseras i stor omfattning; Michael Phelps, Michael Johnson eller Tiger Woods för att nämna några.

Min poäng är att det verkar vara en vanlig föreställning att manlig omskärelse praktiseras främst i länder där islam är huvudreligion när manlig omskärelse är ett mycket utbrett fenomen, inte minst i västvärlden. I USA är manlig omskärelse en tradition som går tillbaka till 1700-talets onanipanik och försök att kontrollera den manliga sexualiteten. Genom att avlägsna förhuden på pojkar var förhoppningen att de skulle undvika att onanera och därmed blir skyddade från diverse sjukdomar som förknippades med onani. Mot denna bakgrund är majoriteten av amerikanska män idag omskurna. Vi kan därför inte enbart söka förklaring till fenomenet i religion.

Att synliggöra baksidor av manlig omskärelse är en politiskt känslig fråga som bland annat blir svårare att prata om just därför att ett så framstående land som USA utför ingreppet i vid omfattning. Inte desto mindre en viktig fråga att diskutera, men det behöver göras med korrekta fakta.

Bli medlem i rfsu

Prenumerera på Ottar!

Fyra nummer om året och en bok eller tygkasse för endast 160 kr!