12-Matthew_Weait.jpg

Matthew Weait, professor i juridik, forskar kring hiv och kriminalisering i Norden.

Sverige straffar hårdast för hiv - i världen

Matthew Weait, professor i juridik vid Birkbeck College på University of London, behöver åka hem till Storbritannien och tvätta strumpor. I fyra och en halv vecka har han rest i Danmark, Norge, Sverige och Finland för att hitta ett svar på frågan varför de nordiska länderna har världens hårdaste hiv-lagstiftning.

FAKTA: HIV OCH LAGEN

+ Informationsplikten i svensk lagstiftning innebär att den som lever med hiv och har oskyddat sex med en annan person utan att informera om sin hiv-status riskerar att bli åtalad för ett våldsbrott. Att överföra hiv till en annan person, eller att utsätta en person för hiv, kan leda till åtal och dom för olika våldsbrott.

+ En person som bedöms ha överfört hiv uppsåtligen (med flit) kan dömas till mellan ett och tio år i fängelse för grov misshandel.

+ Om en person har överfört hiv och handlat oaktsamt (genom slarv) kan hon eller han dömas för brottet vållande till sjukdom. Straffet är fängelse i högst fyra år.

+ Det är möjligt att utdöma straff även om hiv inte överförts. Om det finns uppsåt till att överföra hiv, kan personen dömas för försök till grov misshandel.

Källa: Hiv, brott och straff, RFSU, RFSL, Hiv-Sverige

Vad handlar din forskning om?

– Hur aktivister, forskare, jurister och läkare ser på informationsplikten i hiv-lagstiftningen i de nordiska länderna. De här länderna använder kriminalisering som metod för att kontrollera hiv-spridning i större utsträckning än någon annanstans i världen. Varför är det så? är frågan. 
 
Vilka svar har du hittat så här långt?
– Baserat på mitt minne från 45 intervjuer så kan jag säga att kriminaliseringen i de här länderna reflekterar en stark tilltro till lagen. Staten vet bäst. De som inte följer allmänt rådande värderingar om hur man ska bete sig får ta ansvar för det, och staten har rätt att straffa dem som gjort fel. Istället för att ta ansvar för sin egen säkerhet – att skydda sig själv mot hiv oavsett vad en sexpartner sagt om sin hivstatus – verkar människor vilja att lagen gör det åt dem. Det gör det alltså ok att straffa en person som inte varit öppen, eftersom människor förväntar sig att kunna lita på andra i alla lägen. 
»Vi vet att människor dör av alkoholrelaterade skador. Politiker löser inte det genom att straffa dem som säljer alkohol.«
Sverige är traditionellt sett progressivt i frågor om sexualitet och jämställdhet, varför är vi inte det när det gäller hiv?
– Det är intressant med att de nordiska länderna har en ung modern historia. En socialdemokratisk politik byggde det moderna Sverige och en överenskommelsen om att ”vi gör det här tillsammans”, där olikhet är farligt. 
– Forskning visar att de nordiska länderna har det största mellanmänskliga förtroendet i världen. Att bryta det är därför värre här än någon annanstans. Italien har flest hiv-positiva i Europa, men ingen har åtalats för att ha utsatt någon för smitta. Det mellanmänskliga förtroendet där är lågt. I samhällen där människor förväntar sig att kunna lita på varandra tror jag det är det lättare att känna sig som ett offer. Då är lagen ett sätt att markera det övertrampet. Men förtroendet gäller endast personer som inte är ”annorlunda”. Att någon från Etiopien, Thailand eller en person som använder droger skulle omfattas av samma förtroende är inte troligt. 
 
RFSU, RFSL och hiv-Sverige vill att lagstiftningen kring hiv ska ses över. Hur kan din forskning bidra till det arbetet?
– Jag hoppas kunna tydliggöra betydelsen av att ”välja sin publik”. 99,9 procent lever inte med hiv i Sverige och politiker är inte särskilt intresserade av de få som gör det. Därför behövs starka evidensbaserade argument från källor med hög trovärdighet. Det är skillnad på slagorden i Prideparaden för hbt-personers rättigheter – vilket också är ett jätteviktigt forum – och argument som ska få politiker att se nyttan i att agera. 
– Med regeringen är det annorlunda. Vi vet till exempel att människor dör av alkoholrelaterade skador. Politiker löser inte det genom att straffa dem som säljer alkohol, det vore irrationellt. Istället ser samhället till att människor är medvetna om riskerna med att välja att dricka en hel flaska vodka eller ett glas vin, så att de kan skydda sig själva och göra informerade val. Jag kan inte se att det är särskilt stor skillnad när det gäller sex. 
 
Text och bild Helena Björk

Kommentarer

Nej man får ju sällan knulla oskyddat om man talar om att man har HIV först. Härligt att RFSU går i bräschen för att manipulera sig till övergrepp. När börjar vi lobba för grooming?

Mogen analys, genomtänkt inlägg och en veritabel kunskapsmanifestation! Vad sägs om att ta reda på lite mer fakta i målet?

Bli medlem i rfsu

Prenumerera på Ottar!

Fyra nummer om året och en bok eller tygkasse för endast 160 kr!