Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis HBTQI

Att komma ut är ett dödsstraff i dagens Irak

IS kontrollerar idag stora delar av Syrien och Irak. IS i grått, bilden visar förhållandena 1 november 2014. Bild: Haghal Jagul

I samband med IS framfart i Irak har situationen för landets hbtq-personer blivit än värre. Att komma ut är i princip att ge sig själv ett dödsstraff, och landets hbtq-personer uppmanas att hålla sig gömda och tysta.

Irak är idag en mycket osäker plats. Och den grupp som möter de största hoten är landets hbtq-personer. Det visar en ny rapport från IGLHRC, International Gay and Lesbian Human Rights Commission.

Iraks hbtq-personer möter inte bara hot i de områden IS kontrollerar, utan även från samhället i stort. De saknar i regel stöd från familjen, civilsamhället och staten förbiser oftare än sällan hoten de möter.

Men framför allt tar sig hotet uttryck i de medborgargarden som har växt fram, med namn som League of the Righteous (‘Asa’ib Ahl al-Haq) och Mahdi Army (Jaish al-Mahdi). Grupperna utför både våldsdåd och sätter upp skyltar över ”efterlysta” människor som anklagas för att vara homosexuella eller efterlyses för att de har långt hår.

Många av Iraks hbtq-personer söker sin tillflykt i de kurdiskkontrollerade områdena, men enligt IGLHRC är situationen där bara marginellt bättre och även de statliga organisationerna där låter våldsamma aktioner gå obestraffade.

Hugo Ewald


Läs mer

»De vill legalisera våldtäkt mot barn«

Fler artiklar

Artiklar HBTQI

Bögarna i bräschen

Tomas Hemstad reder i frågan om bögarna som föregångare till öppna relationer.

Porträtt på två ansikten med gul bakgrund
Ledare HBTQI

Pressfrihet med undantag

Varför nekas Ottar pressackreditering till riksdagen? Att journalister har goda möjligheter att bevaka och granska makten är en demokratifråga.