Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Reportage

Bangladesh bromsar hiv

I kontrast till många grannländer och trots fattigdom lyckas Bangladesh i kampen för att stoppa hiv. Ottar undersöker hur de lyckas.

Det finns bara en nyckel till dörren. Habiba Akter låser upp och vi stiger in. Hyllor täcker väggarna. I det ena hörnet står ett skrivbord. Rader med namn är prydligt antecknade i det uppslagna skrivblocket. Lådor med de livsviktiga bromsmedicinerna är tydligt markerade. Rummet är det enda i bygganden som har luftkonditionering.

– Temperaturen måste hållas kring 20 grader. Annars förstörs medicinen, förklarar Habiba Akter.

Organisationen Ashar Alo är henne livsverk. Resan startade i slutet av 90-talet när Habiba Akters man inte återhämtade sig efter en operation.

– Dagen efter han somnat in ringde läkaren och ville att jag skulle komma in för ett samtal. Jag minns inte mycket mer än att läkaren upprepade ordet aids gång på gång. Både jag och min dotter, då två och ett halvt år gammal, fick testa oss. Min dotters test var negativt. Mitt eget positivt. Det var då mitt engagemang startade, berättar Habiba Akter.

I slutet på 90-talet var hiv och aids fortfarande okänt för de flesta i Bangladesh. Patienter inlagda på sjukhus kunde få sin diagnos tydligt skriven med stora bokstäver på en skylt fäst vid sängens fotända för alla att se. Bromsmediciner fanns det varken kunskap om eller ekonomiska resurser för att införskaffa. Tio är senare ser situationen helt annorlunda ut. Hela 250 organisationer arbetar nu med att förebygga spridning och stödja personer med hiv och aids runtom i landet.

Mindre än 0,1 procent av befolkningen i Bangladesh beräknas leva med hiv/aids. Grannländerna Burma, Indien och Nepal har alla en högre andel smittade. Bangladesh står i kontrast till många länder med liknande demografiska, ekonomiska och sociala strukturer. Men statisktik över antal hivsmittade är sällan tillförlitlig. Det saknas tillförlitliga och jämförbara siffror, menar Kristina Ingemarsdotter Persson på enheten för hivprevention och sexuell hälsa, Smittskyddsinstitutet.

web_hiv_3.jpgTrots osäkerheten kring det exakta antalet smittade är många som arbetar med hiv/aids i Bangladesh överrens; utvecklingen i landet går åt rätt håll. Hiv sprids inte längre särskilt snabbt. Flera olika anledningar samverkar till den till synes positiva situationen. Ett samhälle med hård social kontroll där otrohet och kortvariga relationer är relativt ovanliga är en förklaring. Manlig omskärelse är en annan. Den förklaring de flesta sluter upp kring är att regeringens tidiga respons varit avgörande.

– Bangladesh har lyckats bromsa hiv, berättar Habiba Akter stolt. Organisationer som jobbar med hiv/aids har inte haft problem att få sina organisationer godkända av regeringen. Idag är vi en stark lobby. Vi pressar regeringen att köpa in medicin till alla som behöver. Det vi saknar är tredje generationens medicin, den som en hivpatient behöver som levt länge med sjukdomen. Problemet är att sådan medicin är mycket dyr. Bangladesh är ju ett fattigt land. Behoven är många även inom andra områden. Men vi fortsätter kampen, avslutar Habiba Akter.

Två gånger i veckan har Ashar Alo öppen mottagning för de som ska hämta ny medicin eller träffa en läkare. Mot uppvisande av biljett ersätts besökaren för sin resekostnad. Tretton sovplatser finns tillgängliga för de som rest långt. Många kommer för att få samtala om livet i stort i en miljö där hiv/aids inte är något som skrämmer. Fortfarande innebär en hivdiagnos ett oerhört stigma. Okunskap och fördomar gör att de flesta håller sjukdomen hemlig.

››Bangladesh befolkning har en stor andel unga som kan komma att utveckla ett riskfyllt sexuellt beteende med fler partners utan skydd.‹‹

Trånga gränder, dammiga gator och hundratals små plåtskjul på rad. Ett av Bangladeshs största bordellområden ligger i utkanten av staden Tangail några mil norr om huvudstaden Dhaka. Tusentals unga tjejer och kvinnor i Bangladesh försörjer här sig själva, familjen hemma i byn och sina hallickar genom att sälja sex. RFSU:s samarbetsorganisation The Population Services and Training Center arbetar med informationskampanjer om sexuell hälsa, kondomanvändning och hiv/aids i bordellområdet.

– I våra grannländer är hiv/aids vanligt bland kvinnor som säljer sex. Här i Bangladesh ser det annorlunda ut. Endast ett fåtal kvinnor i bordellerna har hiv eller aids. Framgången beror främst på de kampanjer vi och andra organisationer har jobbat med de senaste tio åren. Nu kräver de allra flesta att kunderna använder kondom, berättar organisationens grundare Professor Milon Bikash Paul.

web_hiv_4.jpg

Tusentals unga tjejer och kvinnor i Bangladesh försörjer sig själva, familjen hemma i byn och sina hallickar genom att sälja sex.

Även om situationen i stort ser mycket positiv ut så finns det orosmoln, fortsätter Professor Milon Bikash Paul. En riskgrupp är migrantarbetare som tar med sig hivsmitta när de återvänder hem efter arbete utomlands. Män som har sex med män är en grupp med vanligtvis fler sexuella partners inom ett mindre nätverk. Etablerar sig en hivsmitta kan den spridas snabbt. Bland injicerande drogmissbrukare finns ett pågående koncentrerat utbrott av hiv/aids. Bangladesh befolkning har en stor andel unga som kan komma att utveckla ett riskfyllt sexuellt beteende med fler partners utan skydd.

En temporär plastpressening är uppspänd som skydd mot solen. Framför ingången till forskningsinstitutet ICCDR;B i Dhaka ligger hundratals kolerasjuka vuxna och barn i rader på marken. När vi passerat raderna av svårt magsjuka patienter når vi forskningsledarens Dr. Nasha Matins kontor.

– Vi har tolv bäddar för patienter som är svårt sjuka i aids. Det låter kanske inte så mycket men det är tillräckligt, intygar Dr. Nasha Matin. Fler patienter än så brukar inte komma hit åt gången. Andra länder borde titta på Bangladeshs satsning på att tillåta import av bromsmediciner. Regeringen har aldrig heller tvingat organisationer att tala om avhållsamhet. Fokus har fått ligga på kondomer. I kombination med finansiering från internationellt bistånd har det fungerat väl, fortsätter hon.

web_hiv_2.jpgDoften av rengöringsmedel sticker i näsan. En golvfläkt ger svalka från hettan. Golvet är rent och lakanen i sängen vita utan fläckar. Idag behandlas fem patienter på avdelningen. Sjuksköterskorna fördelar dagens medicin. Ett lugn vilar över sjuksalen.

Även om kampen mot hiv/aids ännu inte är helt vunnen i Bangladesh pekar mycket på att landet är på väg i rätt riktning.

Text: Gabrielle Gunningberg

Foto: Jacob Zocherman www.zocherman.com


Läs mer

Kampanjen Unite for women arbetar för att minska mödradödligheten, bland annat i Bangladesh.

RFSU har flera samarbetspartner i Bangladesh, läs om det här.

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska