Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Debatt

Dags att syna den Heliga Stolen

Det finns ett litet land som har stort inflytande på världspolitiken när det gäller kvinnors rättigheter, nämligen Vatikanstaten. Denna lilla stat är bara en halv kvadratkilometer och befolkas av 800 invånare. Kvinnorna är företrädda i takmålningarna, men inte i det politiska samtal som förs. Här finns absolut inget kvinnligt inflytande.

Däremot har Vatikanen stort inflytande över kvinnors hälsa och liv. Så även inom Europarådet. Eftersom Vatikanen är en egen stat har den observatörsstatus i både FN och Europarådet, och kallas då för Heliga Stolen. De bedriver ett intensivt lobbyarbete mot reproduktiva rättigheter. Men deras politik och konsekvenserna av den granskas aldrig.

Hur kan en observatör i Europarådet, vars uppgifter bland andra är att granska att länderna lever upp till de mänskliga rättigheterna, själva stå helt fria från all kritik?

Som observatör i Europarådet kan Heliga Stolen delta i expertkommittéer som är öppna för medlemsstater. Där, i de slutna församlingarna, försöker de aktivt påverka beslut i enlighet med sin politik. En politik som går ut på att mannen är familjens överhuvud, att abort och kondomer är fel. Heliga Stolen borde inte få delta i dessa sammanhang eftersom de inte företräder ett folk. Det är en politisk omöjlig linje att driva men det finns en sak vi kan göra. Kräv att Heliga Stolens politik granskas, kräv att de också representeras av kvinnor, så som gäller för Europarådets alla andra parlamentariska deltagare. Acceptera inte att en stark lobbykraft mot kvinnors rättigheter får agera fritt utan att dess politik blir ifrågasatt.

Carina Hägg, Riksdagsledamot (s)

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2004)

Fler artiklar

Extra

Lyssna på Ottar!

Nu kan du lyssna på flera både nya och gamla artiklar i mobilen!

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.