Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

”Demoner orsakar homosexualitet”

Två lärare om sexualundervisningen på kristna friskolor.

Ingrid Nilsson Wåhlander, matte/ NO-lärare på Kristinaskolan i Angered (eukumenisk inriktning).

Hur ser er sex- och samlevnadsundervisning ut?
– På högstadiet, där jag undervisar, har vi ett läromedel, Natura, som vi utgår ifrån. Vi är två lärare, jag brukar använda portfoliomodellen, där eleverna gör ett eget arbete. Vi besöker ungdomsmottagningen och läser givetvis om könsorgan, könssjukdomar, preventivmedel och abort. Det ingår i portfolion att skriva egna kärleksdikter också.

På många kristna friskolor gör organisationer som ”Ja till livet” besök, gör de det hos er?
– Inte varje årskurs, jag brukar inte ha det. Det finns de bland våra elever som kommer från församlingar som har den synen på abort, då brukar de till exempel skriva arbeten om det.

– Jag undervisar om abort ur olika aspekter.

Är det okej att tonåringar har sex?
– Det är inte något vi rekommenderar, att nu ska ni ut och ha sex. Vi säger inte heller att det är ett problem om de har det. Det är ett stort område som lätt blir komplicerat när man är tonåring.

Hur då?
– Om de är sexuellt aktiva när de är unga – det är inte så lätt ens när man är vuxen. Att ha en sexuell relation är något man måste mogna in i.

Har ni några homosexuella elever?
– Nej, inte just nu. Jag tror aldrig vi haft någon som varit uttalat homosexuell. Det är väl som i alla skolor, det är inte lätt att vara annorlunda än majoriteten, särskilt när man är ung har man många fobier och fördomar.

Brukar ni ha informatörer från RFSL på besök?
– Vi har haft det någon gång, men det är för det mesta ungdomsmottagningen som står för den biten.

Är du själv kristen?
– Jag har en kristen grundsyn, det har alla som jobbar här.

Per Kornhall, före detta lärare på Livets ords kristna gymnasium i Uppsala.

Numera arbetar Peter Kornhall på en gymnasieskola i Gävle. Efter att ha öppet kritiserat Ulf Ekman år 2000 fick Per sparken från vikariatet som biologilärare. Senare, när han ”kommit ur sekten och börjat tänka fritt” anmälde han Livets ords skola till Skolverket. Skolan fick en rad tuffa anmärkningar efter besöket 2001. Vid Skolverkets återbesök 2002 hade man åtgärdat dem. Sedan dess har skolan inte granskats.

Hur såg sexualundervisningen ut på Livets ords kristna gymnasium?
– Det fanns ingen. Mitt sista år på skolan frågade jag eleverna vad de ville lära sig – de svarade sex- och samlevnad. Deras högstadielärare, som var bonde, hade sagt att det inte behövdes någon undervisning, eftersom ”sex är helt naturligt, som när mina tjurar kliver på kvigorna hemma på gården”.

– När de börjar gymnasiet är det pastorerna som håller i samlevnadsundervisningen. Efter att jag slutat fick jag ett mejl av en elev som berättade att den gick ut på att mannen har en ledarställning i församlingen och familjen. Sista året undervisade jag elever om preventivmedel. De uppskattade det, men blev samtidigt chockade.

– Abort är fullständigt otänkbart. Det är framför allt medlemmar ur Livets ord som driver Ja till livet. Jag vet inte hur det är nu, men på min tid skrev ungdomspastorerna regler för eleverna, de fick till exempel inte kyssas före 18 års ålder. Det fanns också ett fall med en flicka som blev gravid, först blev hon avstängd men sedan föräldrarna börjat bråka och anmälde skolan till skolverket fick hon komma tillbaka, men ha enskild undervisning. Pojken fick såklart gå kvar som vanligt.

– Homosexualitet är fullständigt tabubelagt och demoniserat i bokstavlig mening. Man tror att det är demoner som orsakar det syndfulla begäret. Jag har varit med om att driva ut demoner ur små barn som ansågs ha varit olydiga.

Anna Hellgren

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2006)

Fler artiklar