Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Det finns ingen förkastlig sexuell läggning

Torbjörn Tännsjö ifrågasätter att homosexuella, till skillnad från andra minoriteter, ska särbehandlas och få samma rättigheter som heterosexuella. De som kritiserar heterosexualiteten som norm borde förklara vad de vill ersätta den med, menar han. De som bedriver sodomi, pedofili eller nekrofili borde kanske också ha rättigheter?

Vad har du fått för respons på dina åsikter?

– Merparten har varit positiva. Men vissa har trott att jag attackerar homosexuella och motsätter mig att de ska få samma rättigheter som heterosexuella. Det mest anmärkningsvärda svar jag fått är från Ytterberg (Hans Ytterberg, HomO reds. anm.) som konstaterar att det finns exakt tre av samhället accepterade sexuella läggningar. Tala om normativ syn på sexualiteten!

Vad driver dig att ställa saker på sin spets?

– Jag irriteras då jag konfronteras med oklarheter. Men här står också viktiga värden på spel. Det är en stor sak om grupper som tidigare varit diskriminerade får sin ställning förbättrad. Men det är illa om det sker på bekostnad av andra.

Dina sympatier ligger hos den rena hedonismen, där allt är i sin ordning så länge någon njuter av det. Är det ok att njuta även om den andra lider?

– Nej. Däremot finns det inga förkastliga sexuella läggningar, endast förkastligt sexuellt beteende. Det är rätt att ha en lagstiftning som förbjuder pedofili i handling. Men det innebär inte att en sexuell läggning av det slag som kan leda fram till en pedofil handling är förkastlig.

Är all njutning är ok, även om det inte finns ett ömsesidigt samtyckte?

– Jag förkastar sexuella handlingar som skadar någon, även om det sker med den skadades samtycke. Vid sodomi (tidelag) är det viktigt att djuret inte plågas eller skadas. Men frågan om informerat samtycke uppstår inte i vår relation till djur (utom möjligen då det gäller vissa primater). Det är därför viktigt att vi har en fördomsfri men strikt djurskyddslagstiftning.

Ylva Bergman

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 3 2004)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.