Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Essä

Det orala och det normala

Oralsex vänder upp och ner på våra kroppsliga gränser, penetrerande sex befäster dem. Don Kulick går tillbaka i historien och söker ledtrådar till varför det ena är skamligt, medan det andra är norm.

Vill man komma till insikt om ett fenomen är det ofta givande att titta på dess motsats. Vi kan till exempel belysa ”manlighet” genom att undersöka dess påstådda motsats, nämligen ”kvinnlighet”. Vi kan förstå något om ”det mänskliga” genom att fundera kring djur. Vi förstår det vackra genom att sätta det i kontrast till det fula. Och så vidare.

Det kan därför vara intressant, om man vill förstå något om penetration, att fundera över hur folk tänker kring sex som inte innebär att någons underliv blir penetrerat, till exempel oralsex.

För att få en bild av hur starkt laddad frågan om oralsex har varit, kan vi ta den här texten, skriven cirka 200 e kr av en berömd grekisk drömtolkare som hette Artemidoros:

Den allra hemskaste drömmen, har jag noterat, är att få oralsex* utförd av ens mor. Ty det betyder att barnen till den som drömt kommer att dö. Han kommer att förlora sitt gods och drabbas av en allvarlig sjukdom. Jag känner någon som hade en sådan dröm och som sedan förlorade sin penis i en olycka. Det är helt riktigt att han skulle straffas genom att bli av med den kroppsdel som han begick orätt med.

Om man drömmer att få oralsex utförd av ens hustru eller älskarinna kommer det att uppstå illvilja eller en skilsmässa, ty det inte längre blir möjligt att dela mat eller kyssar med en sådan kvinna …

Om en människa drömmer att han utför oralsex på någon annan och denna någon är en manlig eller kvinnlig bekant kommer han att utveckla illvilja mot denna människa … En dröm där man utför oralsex på en okänd individ är ett illavarslande tecken, förutom om den som drömmer det är någon som försörjer sig genom sin mun – då menar jag flöjtister, trumpetspelare och andra sådana.

*arrêtopoieisthai = att göra det onämnbara

—–

När man läser om hur drömmar om oralsex oundvikligen kan leda till katastrofer (om man nu inte är en flöjtist eller trumpetspelare förstås) är det lätt att misstänka att Artemidoros var sexfientlig eller pryd. Men det var han inte. Han ansåg visserligen, liksom hans samtid, att det var förfärligt med oralsex. Men menade samtidigt att drömmar om penetrerande samlag – till exempel med sin egen mor – var ett gott tecken. Modern är en symbol för staden, klargjorde Artemidoros, och om man låg med henne i drömmen skulle det betyda att man skulle göra en strålande karriär inom stadsförvaltningen. Om ens son var sjuk och man drömde att man penetrerade honom så var det också bara bra, ett tecken på att man vill ”ha” honom, vilket förutspådde att han skulle bli frisk. Låg man med ett djur i drömmen var det jättebra – för man kommer att dra nytta av just den djurarten. Och så vidare.

—–

Det slående med dessa drömtolkningar är att det som verkligen är arrêtopoieisthai, onämnbart, är just oralsex, och att det framställs som penetrationens motsats. Om en dröm om penetrerande sex förutspår framgång och liv så betyder en dröm om oralsex misslyckande och död. I antikens värld var det förutom oralsex bara incest som stämplades med samma starka uttryck. Men som vi vet genom pjäser såsom till exempel Sofokles drama Oedipus Rex (som handlar om incest) var inte ens incest fullt så tabubelagt som oralsex tycks ha varit.

Men det är inte bara i antikens Grekland som oralsex är onämnbart. Av det historiska och antropologiska arkivet att döma verkar det tvärtom vara så att de flesta kulturer har bestämt att oralsex är något äckligt. Tanken på att stoppa en penis i munnen är för många fasansfullt. Och att slicka en vulva är för de flesta människor i många kulturer något så otänkbart att det verkligen är onämnbart (vilket förstås inte betyder att ingen gör det, det betyder bara att handlingen är oerhört laddad). Även i Sverige verkar folk mena att oralsex är mycket vanligare nu än det var för bara ett par generationer sedan. Att ens mormor hade samlag vet man. Men kan man tänka sig att hon sög kuk eller kanske slickade fitta?

—–

Det är när vi funderar kring varför en sexuell praktik som oralsex verkar så fruktansvärd för många som vi kan komma till insikter om varför dess sexuella motsats, penetration, upplevs som så naturligt och bra.

Tänk på vad som händer när en mun berör ett könsorgan. Kroppens övre del kommer i direkt kontakt med kroppens nedre del. En kroppslig gräns överträds. Denna överträdelse kan ge upphov till bekymmer, till viss del för att vi under vår uppväxt lär oss att utveckla ett slags kroppsgeografi som delar upp kroppen i ”offentliga” och ”privata” områden, vilka i sin tur är kopplade till ”rena” och ”smutsiga” kroppsdelar. Vårt sätt att se på underlivet som något privat och smutsigt delas av alla kulturer, även om det förstås finns gradskillnader i hur pass privat och hur pass smutsigt underlivet anses vara.

Munnen å andra sidan anses för det mesta vara både offentlig och ren. Vi berör andra med munnen, antigen fysiskt när vi pussar på eller kysser dem, eller symboliskt, när vi äter tillsammans eller talar med folk. Munnen utgör också en betydande länk mellan människa och de högre makter som hon eller han ber till. Att be med läppar och tunga som berört kroppsdelar som kissar, bajsar eller utsöndrar diverse sekret kan därför förefalla vara ett sätt att förolämpa gudar eller förfäder, inte att prisa dem.

Penetration är mycket rättframmare, symboliskt sett: det är de nedre kroppsdelarna som möts, alltså sker det inga gränsöverträdelser. Och skulle man kyssas under den sexuella akten (vilket i ett tvärkulturellt perspektiv i och för sig inte är en särskilt vanlig sexuell handling) så är det i alla fall med två kroppsdelar som delar samma område på kroppens karta.

—–

Förutom att oralsex alltså stör uppfattningen om hur kroppsgeografin är organiserad, till skillnad från penetration som bekräftar den, så kan oralsex också vara besvärande därför att det inte är självklart hur man ska förstå den i termer av aktivitet och passivitet. För att se varför just det skulle vara viktigt måste man förstå att sexualitet och makt alltid är kopplade till varandra. I vår egen kultur maskeras denna koppling genom vår oupphörliga fokusering på kärlek. Vi betraktar gärna kärlek mellan två personer som ett vackert sätt att överträda sociala hierarkier och bortse från dem (den rike mannen som förälskar sig i en fattig men vacker och godhjärtad flicka är urtypen av sådana Askungesagor). Det utopiska budskapet om att kärlek överbrygger skillnader är tilltalande just för att det tar bort uppmärksamheten från den sexuella akten, som vi innerst inne vet är ett vanligt sätt att förkroppsliga och bekräfta de sociala hierarkier som finns.

Tvärtemot alla romantiska utgjutelser om att den sexuella akten förenar, så är den i själva verket oftast särskiljande, vilket vill säga att den skapar skillnad – mellan, till exempel, den som penetrerar och den som blir penetrerad. Och det är mycket vanligt att den som penetrerar är den som i samhället är förknippad med en position kopplad till makt och prestige. Den som penetrerar är således den ”aktive” medan den som blir penetrerad blir ”den passive” – vilket sedan kopplas till alla de olika associationer som ”aktivitet” och ”passivitet” må ha i ett givet samhälle – även fast hon eller han naturligtvis inte alls behöver bete sig särskilt ”passivt” (något som till exempel uppmärksammas i s/m- och bögvärlden med beteckningen ”power bottom”).

Om penetration är ett sätt att skapa skillnader, så gör oralsex dem suddiga. För när någon suger kuk eller slickar fitta, vem är då den ”aktiva”? Den som slickar eller suger eller den som blir sugen och slickad? Det finns förstås situationer där det är uppenbart att den som utför oralsex är dominerad (engelskan har återigen ett ord för detta, det charmiga verbet ”facefuck”). Men i de flesta fall kan det vara svårt att bedöma, även för de inblandade.

—–

Av alla dessa olika spår kan vi se att de sociala och symboliska betydelser som omger oralsex inte bara säger oss något om varför Artemidoros fasade för tanken på ett drömskt möte mellan ett underliv och ett par läppar – de ger dessutom viktiga ledtrådar till varför genital penetration upplevs som så självklar. Oralsex överskrider kroppsgränser; genitalpenetrerande sex bekräftar dem. Oralsex kan komplicera dominansförhållanden och skillnader; penetration befäster dem.

Men man ska kanske akta sig för att dra för långtgående slutsatser av sådana iakttagelser. Att olika sexuella handlingar har varierande symboliska betydelser och är kopplade till olika sociala positioner, betyder inte att sexuella handlingar orsakar dominansförhållanden och sociala orättvisor. Relationen sexualitet-samhälle är oändligt mer komplicerad än så. Dessutom överskrider sexualiteten alltid våra medvetna försök att förstå och bemästra den. Vi kan analysera sexualitet hur mycket vi vill, men i våra drömmar, som Artemidoros så ofta bevittnade (och som Freud tvåtusen år senare byggde en hel vetenskap på), finner även det onämnbara ett namn.

Don Kulick, professor i antropologi och författare till bland annat Queersverige

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 3 2006)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.