Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Reportage

Drömmen om rättvisa

En vänstervåg sveper över Sydamerika. När Néstor Kirchner blev president i Argentina satte han mänskliga rättigheter på agendan. Men kyrkan håller fortfarande politiken i ett järngrepp. Magnus Rosshagen känner av stämningarna.

Det slitna tåget lämnar sakta den jättelika stationen Constitución, en knutpunkt för Buenos Aires södra förorter. Tillsammans med 18-åriga Silvana Amato från ungdomsorganisationen Red nacional de adolecentes en salud sexual y reproductividad (Ungdomsnätverket för sexuell och reproduktiv hälsa) ska jag besöka en hälsoklinik i förorten Ricardo Rojas.

Solen är het, några övergivna hundar ligger och vilar i skuggan under stationsbyggnadens tak. På den dammiga huvudgatan ligger husen tätt. Hälsoklinikens väntrum är fyllt av folk. Framför socialarbetaren Sonia Gestelus kontor köar fattiga pensionärer för att hämta ut matpaket som delas ut innan jul. I ett annat rum väntar en grupp kvinnor med sina nyfödda barn på att mödravårdscentralen ska öppna.

För sex månader sedan startade Silvana Amato upp ett reproduktivt hälsoprojekt tillsammans med Sonia Gestelus. De delar ut preventivmedel till unga och håller informationsmöten på skolor om genusfrågor, sexuella rättigheter, hiv/aids och preventivmedel.

– Trots att det existerar en lag om sexualundervisning och gratis preventivmedel i landet är det långt ifrån alla som känner till sina rättigheter och får rätt information. Fattiga unga kvinnor drabbas hårdast av oönskade graviditeter och osäkra aborter. Fast för de med pengar finns det bra privatkliniker, säger Silvana.

Demonstrationer för abort

Latinamerika befinner sig i en förändringsprocess. Reaktionerna på 1980- och 90-talets marknadsliberala politik som körde flera ekonomier i botten har inneburit uppmärksammade maktskiften. Brasilien, Venezuela, Chile, Bolivia, Uruguay och Argentina styrs idag av vänsterregeringar.

15 000 personer från ett sjuttiotal organisationer marscherade nyligen på Buenos Aires gator och ropade slagorden: ”Sexualundervisning för att välja. Preventivmedel för att inte genomföra abort. Legal abort för att inte dö.” Framför kongressen lämnades ett manifest med 100 000 namnunderskrifter som krävde kvinnors rätt till abort. Bland dem som skrev under var landets hälsominister Gines Gonzales Garcia.

Katolska kyrkan i Argentina är fortfarande en stark fiende till abort och reproduktiva rättigheter. Presidenten har inte uttalat sig i frågan, hälsoministern är för en legalisering, medan utbildningsministern sympatiserar med kyrkan.

Garcia har vid flera tillfällen utmanat både kyrkan och sin egen regering när han öppet propagerat för abort. I början av förra sommaren drog han igång en uppmärksammad kampanj mot hiv/aids där kondomer delades ut till semesterfirande ungdomar vid landets badorter. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Den militäre biskopen Antonio Baseotto anklagade hälsoministern för att uppmana till mord. Baseotto använde ett bibelcitat med innebörden att brottslingar av detta slag borde kastas i havet med en kvarnsten runt halsen.

I ett land där militärjuntan i slutet av 70-talet – under kyrkans passiva stöd – beordrade att diktaturens oppositionella skulle drogas och kastas i havet från flygplan, väckte brevet starka reaktioner. Presidenten Kirchner bad Vatikanen att avsätta Baseotto, men fick negativt svar och agerade då på egen hand genom att dra in den lön som staten betalade till biskopen.

Spanien ses som föregångsland

När den spanske domaren Baltasar Garzon i oktober 1998 begärde Chiles diktator Augusto Pinochet häktad i London växte till följd av det ett överstatligt rättssystem fram. Ett system som bidragit till att stärka de sociala rörelserna och synen på de mänskliga rättigheterna i Latinamerika. Framför allt kontinentens kvinnorörelse.

Magnus Linton beskriver i sin bok Americanos hur feministgrupper i Colombia tar hjälp av den radikala globala juridiken för att överklaga landets hårda abortlag i författningsdomstolen. Och i november 2005 höll de FN-organ som övervakar att de mänskliga rättigheterna efterlevs Perus regering ansvarig för att en kvinna nekats abort och tvingas föda ett svårt sjukt barn som dog. Flera latinamerikanska länder har skrivit under Kairoagendan, där individens rätt till sexuell och reproduktiv hälsa sätts i fokus.

När Néstor Kirchners peronistiska parti tillträdde makten 2003 upphävde han amnestilagar, och straffriheten för inblandade i de närmare 30 000 mord och försvinnanden som ägde rum under militärjuntans styre avskaffades.

Jag träffar psykologen och feministen Martha Rosenberg, från organisationen FDR (Forum för reproduktiva rättigheter) på hennes mottagning med vacker utsikt över Buenos Aires zoologiska trädgård. Hon är upprörd över kyrkans inflytande över politik och utbildning, och regeringens splittrande inställning kring sexuella rättigheter;

– Samma kyrka som teg under militärdiktaturens styre motarbetar idag rätten till sexualutbildning och gratis preventivmedel. Konsekvensen blir att spridningen av hiv/aids ökar och att de ofrivilliga graviditeterna, som i många fall leder till abort, blir allt fler.

Tillsammans med andra kvinnoorganisationer granskar FDR att den lag från 2002 som ska garantera ungdomars rätt till sexualundervisning och rätten till gratis preventivmedel efterlevs. En lag om kvinnors rätt till fri abort betraktas dock i dagsläget som något utopiskt, men Martha Rosenberg tycker att det skett en positiv utveckling när det gäller den allmänna opinionen. De flesta argentinare i dagens samhälle är för sexualundervisning i skolor och användandet av preventivmedel, och fler än hälften förespråkar en legalisering av abort.

En annan kyrka är möjlig

– Befolkningen har alltid varit liberalare än kyrka och regering, menar Lisandro Orlov, som är präst i den Lutherska kyrkan i Argentina och grundare av organisationen Pastoral Ecuménica VIH-SIDA.

Sedan 1986 jobbar han med teologisk reflektion kring homosexualitet, hiv/aids och driver ett hem för hiv-smittade i ett gammalt kolonialt hus. Här lever homo-, trans- och heterosexuella män tillsammans och delar vardagliga rutiner. Respekten för den enskilda individen är viktig och ingen ska behöva känna sig diskriminerad.

– Jag vill visa att en annan kyrka är möjlig, en kyrka som inte fördömer och gömmer sig bakom tolkningar av lagar och regler i bibliska texter, säger han.

Europa motkraft till Bush politik

Lisandro Orlov ser den spanska regeringens legalisering av homoäktenskap förra året som ett viktigt politiskt budskap som även påverkat den allmänna opinionen i Argentina i en positiv riktning. Han anser att Spaniens socialistiske premiärminister Zapateros liberala politik när det gäller sexuella rättigheter har varit en viktig motkraft till Vatikanens och Bushadministrationens konservativa syn.

På Buenos Aires ståtliga gator gör sig den svåra ekonomiska kris som drabbade landet för drygt fem år sedan ständigt påmind. Tiggare, barnarbetare och kartongsamlare har blivit ett nytt inslag i statsbilden.

Vi återvänder till Silvana Amato och hennes hälsoprojekt i förorten Ricardo Rojas. Antalet invånare i stadsdelen har ökat med trettio procent bara de senaste åren. Många från medelklassen har tvingats hit efter att ha förlorat både jobb och besparingar.

Silvana kommer själv från kvarteret och vill inspirera andra ungdomar att ta ansvar för sina liv och sin sexualitet. Efter sommaren ska hon börja plugga juridik på Buenos Aires universitet.

– Medan många av mina vänner tappat framtidstron och drömmer om att flytta till Europa vill jag stanna kvar och göra något bra för mitt land.

Magnus Rosshagen, Frilansande fotograf och skribent

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 1 2006)

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.