Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Reportage

Egen gymnasieskola för hbt-ungdomar i New York

Högt upp i ett hus på nedre Manhattan i New York ligger Harvey Milk High School. Det är landets första med skattefinansierade skola för unga homosexuella. ”Här kan jag äntligen vara den jag verkligen är”, säger eleven David, 17 år. Trakasserier mot unga homosexuella är annars vanligt på gymnasieskolorna i USA.

– Jag kan inte ta ett steg genom korridoren utan att höra en nedsättande kommentar, säger Patricia, 17 år. Hon är lesbisk elev på en gymnasieskola i ett mindre samhälle utanför New York.

Rektorn har förbjudit hennes klubb Gay Straight Alliance att figurera på skolans hemsida. Föräldrar har lagt hinder för hennes arbete med att bilda opinion i frågor som rör HBT-ungdomar; unga homo-, bi- och transsexuella. Patricia slänger med sitt långa blonda hår och tycks inte särskilt nedslagen för det. Rak i ryggen säger hon att det snarare motiverar henne att fortsätta klubbens opinionsbildande arbete och att hon inte har en tanke på att byta skola.

Ohållbar situation

För David, 17 år, blev däremot situationen på gymnasieskolan i stadsdelen Queens ohållbar när det uppdagades att han var homosexuell.

– Jag ville ju inget hellre än att plugga. Samtidigt kände jag att jag inte orkade med själva situationen på skolan, säger han.

David berättar att han med stöd hemifrån, och från skolledningen, istället valde att söka sig till Harvey Milk High School, den första allmänna gymnasieskolan i USA för HBT-ungdomar. På frågan om han inte tyckte att det var underligt att han skulle behöva byta skola på grund av sin sexuella läggning svarar han lugnt.

– För mig är Harvey Milk en möjlighet till utbildning.

Expanderar med skattepengar

Harvey Milk High School i New York har drivits i mindre skala sedan 1985 av Hetrick-Martin Institute, en ideell organisation med olika verksamheter för HBT-ungdomar.

Inte någon på skolan vill ställa upp på en intervju eller kommentera skolans utveckling. I ett brev skriver skolans kommunikationsansvarige att elevernas behov av säkerhet och integritet måste värnas, och att lärare och elever på skolan främst behöver arbetsro. Trots att skolan är allmän får inga besökare komma in utan tillstånd, och ingången är alltid bevakad.

Det går tidvis höga debattvågor i amerikanska medier om skolans existens – senast i fjol i samband med att antalet elevplatser utökades med hjälp av pengar från stadshuset. Det här läsåret räknar man med att ha plats för närmare 170 elever.

Kristna opponerar sig

Kristna grupperingar har med knappt rumsrena argument opponerat sig mot expansionen, samtidigt som politiskt konservativa i ljuset av en hårt trängd skolbudget talar om slöseri med resurser.

– Jag måste erkänna att också jag var mycket skeptisk i början. Jag tänkte att om vi nu inrättar en skola för HBT-ungdomar, då måste vi följaktligen erbjuda en skola för varje enskild elev som har särskilda behov.

Det säger Danny Sifford som är ordförande i föräldraföreningen på Harvey Milk High School. Han är vårdnadshavare för tolv HBT-ungdomar som lever i ett gruppboende för homo- och transsexuella barn som kastats ut av sina föräldrar. Efter att ha engagerat sig i deras skolgång, och varit aktiv i föräldraföreningen, är han idag av en annan åsikt.

– Jag har insett att skolan är en fråga om säkerhet. Många av eleverna på skolan skulle helt enkelt aldrig överleva i den vanliga gymnasieskolan, säger han och fortsätter:

– Acceptansen mot HBT-ungdomar i vårt samhälle är så mycket lägre än mot vuxna.

En nödvändighet

Andy Humm, debattör och journalist på bland annat veckotidningen Gay City News, och tidigare också lärare på Harvey Milk, menar att det i dagsläget är svårt att hitta någon organisation i New York som arbetar för homosexuellas lika rättigheter som öppet ifrågasätter skolan eller som vill lyfta frågan om segregation.

– Men de kommer inte heller att säga att det är en utmärkt idé, snarare att Harvey Milk är en nödvändighet som situationen ser ut på skolorna idag, säger han.

Själv tycker han dock att pengarna inte skulle ha använts till att expandera utan till att stötta skolor att utveckla en trygg miljö för alla elever.

– Det finns ju tusentals HBT-ungdomar i den här staden som fortsätter att gå på de vanliga gymnasieskolorna och som förmodligen inte alltid mår så bra, säger han.

Mobbad grupp

Mycket riktigt visar rapporter, från bland andra människorättsorganisationen Human Rights Watch, att homosexuella ungdomar på High School i USA är en utsatt grupp, som ofta råkar ut för mobbning, från såväl elever som lärare.

Men problemet har uppmärksammats i större utsträckning de senaste åren. Bland annat har en koalition med omkring 180 organisationer bildats för att förbättra situationen på skolorna, skapa opinion i frågan, liksom påverka lagstiftningsarbetet.

Miriam Yeung arbetar på ungdomsavdelningen YES på Lesbian and Gay Community Services Center, som ingår i koalitionen. Hon arbetar för en av de organisationer som åker runt på skolorna i New York för att utbilda lärare och elever i tolerans. Hon låter dock förstå att Harvey Milk, trots de olika insatserna, fortfarande behövs.

– Situationen ute på skolorna är ibland chockerande. Problem av den här omfattningen kräver helt enkelt många olika sorters lösningar.

I ett land med allt från allmänna skolor för enbart gravida elever till skolor för tidigare alkohol- och drogmissbrukande ungdomar är det få som ser en skarp skolprofil som avskiljande. Snarare motiveras skolorna med att de kan trygga utbildningen för utsatta grupper av ungdomar.

Trygg utbildning till alla

Enligt ordföranden i stadshusets utbildningsutskott i New York, demokraten Eva Moskowitz, kan Harvey Milk High School av flera olika anledningar heller inte anklagas för att vara segregerande.

– Ansökningen till skolan sker ju helt på frivillig basis, och dessutom är skolan öppen för andra ungdomar också, inte bara HBT.

För henne handlar skolan ytterst om att kunna erbjuda alla barn i New York en trygg utbildningsform. På Harvey Milk tar sig i genomsnitt 95 procent av eleverna genom den fyraåriga utbildningen. I en stad som ibland betecknas som den mest HBT-vänliga i världen, fullföljer annars bara var tredje sin gymnasieutbildning.

– Det är enormt viktigt att ändra attityder och jag hoppas att New Yorks stad under min livstid inte längre ska behöva erbjuda denna typ av skola. Under tiden är Harvey Milk High School en absolut nödvändighet, säger politikern Eva Moskowitz.

Nadja Debov

* Hatred in the Hallways: Violence and Discrimination Against Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Students in US, maj 2001, Human Rights Watch.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 4 2004)

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.