Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju Sexualitet

En egen sexualitet

Vad menar vi egentligen med barns sexualitet? Ottar har pratat med sexualupplysarna Fox Foxhage och Suzann Larsdotter.

Vad är sexualitet?

Suzann: För mig är sexualitet så mycket mer än genitalt umgänge. Det är tankar, känslor, vår kultur, de normer och värderingar som råder. Närhet kan vara ett uttryck för sexualitet, men behöver inte vara det. Det kan också vara olika i olika skeden av livet. Jag tror inte att det går att dra en exakt gräns mellan vad som är sexualitet och inte.

Fox: Ett sätt att se det på är Världshälsoorganisationens definition (se faktaruta). Man kan också reflektera över hur sexualiteten har ringats in i tid och rum, det har ju sett olika ut. Det vi kallar för sexualitet blir beroende av vem du frågar, var och när. Ett exempel är onani. En del menar att det har med sexualitet att göra men inte är sex, medan andra ser det som att ha sex med sig själv.

»Det kan också vara lekar där hela kroppen berörs på ett sätt som skapar sköna, kroppsliga upplevelser.«

Hur kan sexualiteten uttryckas hos barn?

Suzann: Barn kan leka lekar med sexuella eller sensuella inslag. Det kan handla om en nyfikenhet på varandras genitalier, att leka en lek där man undersöker varandra. Det kan också vara lekar där hela kroppen berörs på ett sätt som skapar sköna, kroppsliga upplevelser, till exempel att leka att man är deg som ska knådas.

Fox: Barns sexualitet kan till exempel uttrycka sig som onani. Men ett barn kanske inte definierar onani som sexualitet, och då är det genuint intressant att fundera kring om det verkligen är det. Ganska snart lär sig barn att vissa kroppsdelar är mer privata än andra. På så vis socialiseras de in i vad som är sexuellt.

»Jag tror att de tänker på vuxnas sexualitet och överför den på barn.«

En del menar att barn inte har en sexualitet, vad tänker ni om det?

Fox: Jag tror att de tänker på vuxnas sexualitet och överför den på barn, men om vi går tillbaka till Världshälsoorganisationens definition så är det klart att barn har en sexualitet, den ser bara inte ut som vuxna

Suzann: Det är väl belagt i forskning att barn har en sexualitet. Man har kunnat se via ultraljud att foster tar på sina genitalier och sin kropp för att det ger en skön känsla. De som säger att barn inte har en sexualitet tror jag har en väldigt snäv definition av begreppet. Barn har inte samlag såklart, och ska inte ha, men barn har naturligtvis positiva upplevelser av sin kropp. Barn kan uppleva känslor av orgasm och leka sexuella lekar med andra barn. Men vuxna ska inte ha sexuella interaktioner med barn, för då blir det ett övergrepp.

Suzann Larsdotter är auktoriserad sexolog och sexualupplysare på RFSU. Fox Foxhage är kurator och sexualupplysare och svarar på barns frågor om kropp och knopp i Kamratposten
Suzann Larsdotter är auktoriserad sexolog och sexualupplysare på RFSU. Fox Foxhage är kurator och sexualupplysare och svarar på barns frågor om kropp och knopp i Kamratposten

Går det att säga när en människas könsidentitet formas?

Fox: Studier visar att det är väldigt tidigt barn upplever vilket kön de har, oavsett om det matchar med kroppen de har eller inte.

Suzann: Den är ett pågående projekt, men ungefär i 3-årsåldern brukar man säga att det börjar formas någon slags könsidentitet. I den åldern kan barn veta precis vilket kön de är och det ligger fast hela livet, eller så kan det vara så att de är osäkra, eller inte bryr sig alls för att det inte känns intressant.

»Det är viktigt att vi redan från början lär barnet att dess kropp är dess egen.«

Hur bör vuxna förhålla sig till barns sexualitet och kroppsliga integritet?

Fox: Det är viktigt att vi redan från början lär barnet att dess kropp är dess egen. Det barn som inte blir respekterat i sin allmänna kroppsliga integritet kommer att ha mycket svårare att upprätthålla en sexuell integritet.

Suzann: Det är viktigt att inte tvinga till sig pussar eller säga att »farmor blir ledsen om hon inte får en kram«. Säg istället »om du vill ger du farmor en kram, men du kan också vinka om du hellre vill det«. Jag tänker att det är det bästa sättet att förebygga övergrepp, att barn vet att de själva bestämmer över sin kropp.

»När något barn har en vän av ett annat kön så skojar de vuxna om det och säger att de ska bli ihop och gifta sig.«

Fox: En fråga som ofta kommer upp i Kamrat­ posten är hur vuxna sexualiserar vänskapsrelationer. När något barn har en vän av ett annat kön så skojar de vuxna om det och säger att de ska bli ihop och gifta sig. Det är också ett exempel på integritet, att själv få definiera sina relationer.

Suzann: Om barnet vill onanera eller leka sexuella lekar med sin egen kropp ska vuxna inte skambelägga eller hindra barnet. Det är också viktigt att bekräfta flickor och pojkar på samma sätt. Ofta tillåts pojkar dra i snoppen, medan man säger till flickor som pillar i snippan att det är smutsigt.

Natalie Högström är Ottars journalistpraktikant

Teckna en årsprenumeration och få en fin premie!

Trevlig läsning!


Läs mer

Ska barnen få känna på mammas snippa (Ottar)

Vuxna måste ta ansvar (Ottar)

Fler artiklar

Intervju Sexualitet

Öppen relation utan tabun

Jenny Dahlgren och Benjamin Kvisler öppnar upp om känslorna kring den öppna relationen.