Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Ledare

En inbox full av dynga

I år firar den svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Men kanske har yttrandefriheten aldrig varit mer hotad än den är just nu. Sverige har trillat ned från femte till åttonde plats på pressfrihetsindex som presenterade i april i år. Yttrandefriheten står inför stora utmaningar, delvis för att konservativa politiska krafter inskränker den i Europa; i Polen kan regeringen enligt en ny lag sparka chefer på de statliga radio- och tv-företagen, och våld och hot mot journalister har ökat. I Ungern kan ett statligt medieråd nu styra innehållet i medierna.

»Efter Ottar #1 2016 med tema $€X – att köpa och sälja, utsattes en av de medverkande skribenterna för ett hatiskt drev på nätet och mottog flera dödshot.«

I Sverige har riksledande sverigedemokrater sagt att de om de kommer till makten ska »stoppa media«, och att svensk media måste »ersättas med något sunt«. Hat och hot mot journalister ökar alltmer – såväl i Sverige som globalt – men även rent dödligt våld. Ett exempel som ligger nära i minnet är de brutala morden på redaktören samt en medarbetare för Bangladeshs första hbtqtidskrift Roopbaan i slutet av april.

Även Ottar har fått en släng av sleven. I december 2014 utsattes releaseeventet för numret Abortkamp för ett rökbomsattentat med nazistiska förtecken. Demokratiminister Alice bah Kuhnke beskrev det som »attack på demokratin«. Efter Ottar #1 2016 med tema $€X – att köpa och sälja, utsattes en av de medverkande skribenterna för ett hatiskt drev på nätet och mottog flera dödshot. Små tidningar och tidskrifter har inte resurser att själva bedöma och kartlägga hotbilden mot sig och sina medarbetare. Ändå är det i dag helt upp till dem (oss) själva att gå igenom en inbox full av dynga, scanna kommentarsfälten på hatsajter, eller hyra in dyra vaktbolag vid event. Och… vågar vi publicera den där provokativa krönikan?

»Hoten mot tidningar och journalister måste ses som hot mot demokratin, och behandlas därefter.«

En av tre journalister i Sverige har blivit hotade det senaste året, och en av fyra har undvikit att skriva om vissa ämnen på grund av påtryckningar.

Den statliga medieutredningen lägger fram sina förslag i höst, och regeringen ska ta fram en handlingsplan mot hot och hat mot journalister till 2017. Hoten mot tidningar och journalister måste ses som hot mot demokratin, och behandlas därefter. Av både regering, polis, säkerthetstjänst och rättsväsende.

Carolina Hemlin är Ottars chefredaktör & Sara Abdollahi har vikarierat som Ottars chefredaktör under våren

Teckna en årsprenumeration och få en fin premie!

Trevlig läsning!

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.

Ett tecknat kollage med en spelkonsol längst ner i vänstra hörnet. Ovanför den en lila spelkaraktär med horn, alvöron och två huggtänder. I mitten två personer som står i ett sovrum. Den ena sitter på knä och håller om den andras gravida mage. Till höger citat från ett chattforum.
Reportage HBTQI

Spel, hat och kärlek

Normbrytande spel och högerextrem rekrytering. Hur står det till i gamingvärlden?