Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Recension

En klok, lite äldre kompis

Lätta sexboken.
Inti Chavez Perez. LL-förlaget.

Författaren och sexualupplysaren Inti Chavez Perez har beskrivit Lätta sexboken som ett ambitiöst försök att skapa framtidens sexualundervisning. I denna framtid är allas behov och frågor lika viktiga och ska bemötas därefter, oavsett bakgrund, kroppsfunktion, inlärningsmöjligheter, könsidentitet etcetera. Lust och jämlikhet ska stå i centrum och det är bara du som kan bestämma vad som är sex för dig och om eller hur du vill leva ut din sexualitet för att må bra.

Chavez Perez har träffat skolelever och tagit del av deras berättelser, och en röd tråd i boken är de ungas egna röster. Berättelser om det härliga att få ligga och dofta på någons hår, om hur en assistent genom sitt sätt att vara underlättat sexlivet för en person med funktionsnedsättning och om hur någon med komplex över sin kropp kan njuta av beröring då den känner sig uppskattad för vem den är och hur den ser ut, är några exempel på hur sexualiteten kan te sig i praktiken, bortom de berättelser om sex vi annars är vana vid att se och höra.

Lätta sexboken är riktad till unga och fungerar som en klok, kanske lite äldre kompis, som ser dig för den du är och som du kan vända dig till för att få bekräftelse och svar. Här har alla rätt till och får en röst, till skillnad från mycket av det undervisningsmaterial om sexualitet som finns i dag. Men en förhoppning är att även vuxna läser den. Inte minst för att ta fasta på det konkreta språk som boken använder sig av. Här lindas ingenting in, tilltalet är rakt på sak för att budskapet ska gå fram. Något att ta lärdom av för många som ska använda boken i undervisningssammanhang, men även för det stora antal människor som beskriver hur svårt det kan vara att kommunicera med den eller dem de har sex med.

Jonas Lemon

Ottar går att beställa här!

Teckna en årsprenumeration och få en fin bokpremie!

Trevlig läsning!

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.