Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

En (mänsklig) rättighet

Den andra november höll RFSU ett möte om säkra aborter. Politiker, experter och forskare var inbjudna.

Den svenska regeringen driver rätten till säkra aborter som en rättighetsfråga. Det sa Carin Jämtin, biståndsminister. Hon påpekade också att rätt till säkra aborter är en förutsättning för att flera av de mänskliga rättigheterna ska tillgodoses.

Flera organisationer anser däremot att rätten till säkra aborter redan har fastställts som en mänsklig rättighet.

– Att se på abort endast som en rättighet är ett steg tillbaka, sa Christina Zampas från Center for Reproductive Rights i USA. Det handlar om att tolka de mänskliga rättigheterna.

Hon berättade att flera av de FN-organ som övervakar att de mänskliga rättigheterna efterlevs vid ett antal tillfällen redan visat att abort under vissa omständigheter är en mänsklig rättighet.

Dessutom utvecklas de mänskliga rättigheterna hela tiden, bland annat med hjälp av att organisationer och politiker trycker på.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 4 2004)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.