Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Artiklar

Endast sex av hundra lärare utbildade

Bara på knappt hälften av landets lärarutbildningar finns kurser i sex och samlevnad. Trots att de blivande lärarna senare måste undervisa sina elever i ämnet är det helt upp till dem själva att skaffa sig kunskapen. Detta visar RFSU:s nya kartläggning av de 23 lärosäten som har lärarutbildning.

År 2001 startades en ny lärarutbildning. Numera kan de blivande lärarna utbilda sig för att undervisa i till exempel både förskola och grundskola. Samtidigt har utbildningen blivit än mer decentraliserad och svåröverskådlig. I djungeln av kursutbud på högskolorna har RFSU genom samtal med kursansvariga och genomgångar av kursplaner och litteraturlistor vaskat fram de kurser som rör sex och samlevnad.

Undersökningen visar vidare att under vårterminen 2004 var det bara sex procent av de blivande lärarna som fick någon utbildning i sex och samlevnad. De kurser som fanns var i genomsnitt på knappt 5 poäng.

På de tio högskolor som har kurser är variationerna stora. Vissa kurser berör i första hand sexualiteten som ett problem. Bara på ett fåtal kurser lägger man också vikt vid de vuxnas sexliv och attityder med insikten om att lärarna måste vara medvetna om sina egna värderingar för att kunna diskutera frågorna med eleverna.

I de flesta fall saknas det en tydlig linje för kursinnehållet, istället beror det på den enskilda kursansvarigas kunskaper och perspektiv. I många fall handlar det dessutom snarare om att ge ett smakprov inom ämnesområdet än om en ordentlig förberedelse för studenterna att undervisa i sex och samlevnad i skolan.

Slutsatsen av kartläggningen är att RFSU vill ha likvärdighet i utbildningen och föreslår att det skapas en lärarutbildning i sex och samlevnad som vilar på vetenskaplig grund.

Ingela Ösgård

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 3 2004)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.