Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Erotiska genidrag

Carolina Frände. Foto: Markus Gårdner

Crime scenes handlar om Sveriges farligaste kvinnor, fula gummor och erotiska genier. En inspirationskälla bland flera har varit 40-talsförfattaren Rut Hillarp som på ett banbrytande sätt skildrade en sexualitet som bröt alla konventioner. Hillarp hängav sig åt sadomasochistiskt sex, skrev om sina erotiska äventyr och såg fram emot publiceringen av sina explicita dagböcker. Den nyutkomna biografin har undertiteln “poet och erotiskt geni”.
– Det Rut Hillarp representerar är fortfarande kontroversiellt. Hon överskred gränsen för vad som var och är acceptabelt att berätta om som kvinna. Det gör att hon till och med uppfattas som brottslig.

Vilka är dagens erotiska genier?
— Vi hoppas att de kommer och ser föreställningen och ger sig till känna. En sak har förändrats sedan det 40-tal då Rut Hillarp debuterade. I dag finns tack vare den feministiska rörelsen helt andra förutsättningar för att göra politik av frågor om kön och sex. Men Rut Hillarp använde inte sex eller erotik som politik, utan som konstnärliga uttryck. Hon sade öppet att “jag är konstnärligt produktiv i de perioder då jag är sexuellt aktiv”. Hur tror du att det skulle uppfattas om jag gick ut och sa så idag?

Vad är en queer gestaltning?
— Den här crossdressingtrenden är ointressant i sin maskeradform. Det var där vi började, en kvinna spelar Hamlet, men nu har vi sett det. Det queera handlar om gestaltningar av olika maktrelationer. Dragområdet har inspirerat mig mycket, då tänker jag inte på After Dark utan på mer avancerade och teoretiskt baserade former. Det kan handla om att alla kön är synliga samtidigt eller att könsidentiteten är så otydlig att man glömmer bort den aspekten.

Text: Rasmus Malm

Fler artiklar