Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Reportage

EU-VALET: Nationalisterna blir fler

flickr/Leigh Phillips

Högerpopulistiska partier från flera länder vill gå samman i det nya parlamentet. De kommer rösta mot allt som styrker jämställdhet, hbtq-personers och romers rättigheter. Men får de någon verklig makt?

Det blir fler nationalister i Europaparlamentet under nästa mandatperiod. Frågan är i vilken utsträckning de kan påverka politiken.

Deras inflytande beror på vilken roll EPP (gruppen med kristdemokrater och liberalkonservativa) ger dem, menar vänsterpartisten Mikael Gustafsson.

Europaparlamentet brukar oftast kunna enas i frågor om att stärka de mänskliga rättigheterna. Men i december 2013 skickades den så kallade Estrelarapporten – som handlade om rätt till abort, mot diskriminering samt rätt till hälsovård och sexualundervisning – tillbaka till utskottet, och blev aldrig röstad om i parlamentet. En strategi från de konservativa grupperna.

Det var hemskt i parlamentet. Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Mikael Gustafsson, som sitter som ordförande i jämställdhetsutskottet.

Han berättar om hur de högerextrema företrädarna avbröt honom i debatten genom att skrika som fotbollshuliganer. Han tappade själv till sist kontrollen och skrek om och om igen: »I have the floor«, »I have the floor«.

»Dessa grupper kommer att rösta emot eller lägga ner sina röster inför alla förslag om resolutioner som gynnar kvinnor, hbtq-personer eller etniska minoriteter.«

I valet den 25 maj kommer de nationalistiska partierna med all säkerhet att stärka sin ställning i Europaparlamentet. Främst beror ökningen på Nationella frontens framgångar i Frankrike. Men även i Österrike, Nederländerna och Storbritannien leder högerpopulistiska partier i opinionsundersökningarna.

Inför valet har Marine Le Pens Nationella fronten, Gert Wilders nederländska Frihetsparti, och Österrikes FPÖ med HC Strache i ledningen meddelat att de ska bilda en ny grupp i parlamentet. I europeiska medier framställs det som att Sverigedemokraterna redan gett klartecken till att vara med i den nya gruppen. Men i Sverige säger sig SD – som i nuläget ser ut som att de ska få in en kandidat i EU-parlamentet – inte ha bestämt sig.

Brittiska högerpopulistiska partiet UKIP är redan med i en redan befintlig grupp, EFD (Europe of Freedom and Democracy) där de samarbetar med bland andra Dansk Folkeparti och Sannfinländarna. Båda dessa grupper kommer att rösta emot eller lägga ner sina röster inför alla förslag om resolutioner som gynnar kvinnor, hbtq-personer eller etniska minoriteter.

»Gruppen kommer att vara liten. Att det skulle ske en stor svängning åt höger är alltså inte troligt.«

Sofie Blombäck, statsvetare med EU-parlamentet som specialitet, påpekar att den här typen av partier sällan lyckas hålla samman.

– Det har flera gånger tidigare bildats grupper på yttersta högerkanten, men de har hittills aldrig lyckats hålla ihop under en hel mandatperiod. Konflikter inom gruppen har lett till avhopp, vilket gjort att gruppen upplösts. Efter valet 2009 lyckades partierna inte ens enas om att bilda en grupp, trots att flera partier i den fick stärkta valresultat.

Men även om de skulle lyckas denna gång tror Sofie Blombäck ändå inte att gruppen kommer att få något stort inflytande.

– Gruppen kommer att vara liten, och i Europaparlamentet finns traditioner av stora kompromisser, vilket gör det svårt för en liten grupp att få en vågmästarroll. Och i det fall någon mindre grupp är avgörande är det i regel mittengrupperna, de liberala och de gröna, som avgör. Att det skulle ske en stor svängning åt höger är alltså inte troligt.

»Även om de högerextrema ledamöterna är i minoritet så har de ändå ett visst inflytande över politiken.« Anna Hedh (S)

Bedömare varnar istället för att partierna påverkar på längre sikt. En faktor är att till skillnad från Sverigedemokraterna – som skickar orutinerade Kristina Winberg – har de högerextrema sina bästa krafter. Sedan många år sitter såväl Marine Le Pen som hennes far Jean-Marie Le Pen i Europaparlamentet. UKIP:s ledare Nigel Farage använder sin plats i parlamentet till att driva sin politik – ofta riktad mot hemlandet. Ungerska fascistpartiet Jobbiks ena ledamot är jurist med erfarenhet av jämställdhetspolitik inom FN.

Anna Hedh (S) sitter i utskottet för mänskliga rättigheter:

– Även om de högerextrema ledamöterna är i minoritet så har de ändå ett visst inflytande över politiken. I omröstningar som rört hbt-rättigheter, asyl- och flyktingpolitik och jämställdhetsfrågor har vi under den gånga mandatperioden sett hur extremhögern format ett block tillsammans med konservativa ledamöter och utgjort tungan på vågen.

Mikael Gustafsson hoppas förmå de svenska representanterna i gruppen EPP (M och KD) att inte lägga ner sina röster i framtiden och därigenom stödja de högerextrema. Han menar att det är extra viktigt nu. Motståndarna mot Estrela var mycket skickliga när de lyckades stoppa resolutionen. Samma skicklighet ser han bakom kampanjen ”En av oss” som är ett medborgarinitiativ med syfte underminera aborträtten.

– Låt oss gå samman när det handlar om mänskliga rättigheter, uppmanar Mikael Gustafsson.

Text Annika Hamrud

Frilansjournalist

Bild Leigh Phillips/flickr


Läs mer

Tidigare artiklar på Ottar.se inför EU-valet:

Med kluven tunga i parlamentet (8/5)

Fri abort en stridsfråga i EU – trots allt (13/5)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.