Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju HBTQI

Fascism på ny nivå i Putins Ryssland

Masha Gessen. Foto: Svenya Generalova

Regimen i Ryssland krymper folkets friheter bit för bit med diskriminerande lagar. Hbt-personerna stod på tur, säger journalisten Masha Gessen, aktuell med en omtalad biografi över Putin tillika hbt-aktivist, på besök i Stockholm.

Journalisten Masha Gessens nyutkomna bok »Mannen utan ansikte« är historien om en skurk som styrt ett land i ett drygt decennium och kommer sannolikt aldrig släppas i någon bokhandel i Ryssland. Men nu har Sverige och USA gett ut Gessens ursinniga granskning och uppgörelse med president Putin där hon går igenom de övergrepp på demokratin som hans 13 år vid makten har inneburit. När jag träffar henne på blixtbesök i Stockholm kommer dock samtalet att handla om en annan akut och daglig kamp i Moskvas vardag för både Gessen och många andra hbt-aktivister i Ryssland. Kampen för att mobilisera och förklara konsekvenserna av lagen mot homo-propaganda som den kommit att kallas. En lag som inom kort förväntas klubbas igenom på federal nivå, alltså gälla i hela landet, och som syftar till att hindra all spridning av information där »icke traditionella förhållanden« presenteras som lika socialt accepterade som »traditionella«. Det handlar om en omfattande censurlag som syftar till att strypa all information och litteratur för icke heterosexuella.

– Lagen och dess konsekvenser är ett intellektuellt porträtt av dem som styr Ryssland nu, säger Gessen lakoniskt.

– De är faktiskt så här korkade. Det är en populistisk lag som inte skulle kunna tas upp i en demokrati och som kännetecknar en tendens i landet. Samtidigt finns det möjligtvis positiva effekter av lagen, det har satt de så kallade hbt-frågorna på en agenda som vi aldrig sett dem förut.

»Att attackerna nu riktas mot hbt-personer betyder inte att det är något specifikt homofobt med Putins regim, vi stod på tur helt enkelt.«

Gessen menar att det kontinuerligt krympande frihetsutrymmet för medborgarna under 2000-talet rättfärdigar att kalla Ryssland en diktatur i praktiken. Även om det finns tecken på en växande proteströrelse mot Putin efter det diskutabla nyvalet, fortsätter attackerna mot alla medborgares friheter. Det är helt enkelt logiskt att de tillslut också måste omfatta frågor om sexualitet och könsidentitet, menar Gessen.

– Inskränkningar av friheterna i landet har varit ett faktum under hela Putins tid. Att attackerna nu riktas mot hbt-personer betyder inte att det är något specifikt homofobt med Putins regim, den är bara i största allmänhet mot frihet och vi stod på tur helt enkelt.

Lagen kan samtidigt också ses som ett tydligt resultat av hur samhället och regimen lever i en sorts nationell kollisionskurs med varandra, menar Gessen. Attityderna kring annorlundaskap kopplat till sexualitet och könsöverskridande har utvecklats under de senaste åren, inte minst genom en yngre generation som växer upp med andra referenser. Fler icke heterosexuella deltar i debatter och syns mer med sina berättelser och historier i det offentliga livet.

Den så kallade propagandalagen är till större delen en censurlag som gör det möjligt att bötfälla en person, ett företag eller en organisation som på ett publikt sätt, via böcker, film eller andra sätt informerar om könsöverskridande eller icke heterosexualitet som något jämställt eller normaliserat för det ryska samhället.

Censurlagar är dock inte en nyhet i Ryssland, säger Gessen. Den sällar sig bara till ännu ett exempel på en lag som skapar grogrund för korruption där hot och mutor ofta blir de verkliga konsekvenserna för att undkomma straff och böter. Men lagens utformning visar också en ny nivå, menar Gessen, som skiljer den från tidigare lagar och gör den mer aggressiv. Den skapar och gör skillnad på sociala kategorier och grupper på ett helt nytt sätt än Ryssland tidigare sett.

– I praktiken innebär det att om jag säger till mina barn och min partner att vi som familj är lika mycket värda som andra familjer så bryter jag mot lagen. Det är fascism på en ny nivå. Det här är också det motargument som jag märker biter starkast när jag försöker mobilisera människor att reagera.

»Om jag säger till mina barn och min partner att vi som familj är lika mycket värda som andra familjer så bryter jag mot lagen. Det är fascism på en ny nivå.«

De senaste veckorna har fler fall börjat uppmärksammas i St Petersburg där människor i publika manifestationer utmanat lagen genom att låta sig fotograferas i offentligheten hållandes plakat om att alla människor är lika mycket värda oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Knappt tio fall har hittills hamnat i domstol, berättar Gessen. Men inga av dem har ännu inneburit någon dom. De första två fallen avskrevs till och med av domaren eftersom han inte hittade någon »propaganda« att pröva fallet mot.

Kampen mot lagen kommer vara en lång och mödosam prövning för alla som är berörda, menar Gessen, som tror att lagen inom kort är ett federalt faktum i landet. St Petersburg står inför en sommar av åtminstone två evenemang som förhoppningsvis innebär offentliga och internationella reaktioner: ekonomiskt forum och Madonnas konsert.

– Madonna har redan uttalat att hon är mycket upprörd över lagen och kommer ta upp den från scenen. Den typen av reaktioner är betydelsefulla men om man inte är beredd att ta ställning tycker jag man kan avstå från att besöka St Petersburg just nu, säger Masha Gessen.

– Regimen här befinner sig visserligen på en väldigt primitiv nivå och tycker själv inte att den har några som helst problem med att rättfärdiga lagen. Men uttalanden och konsekventa protester mot lagen på plats gör det åtminstone lite svårare att få den att passera. Det är alltid något just nu.

Anna-Maria Sörberg är frilansjournalist och författare.


Läs mer

Om ”Mannen utan ansikte” på Brombergs förlag.

Läs fler artiklar om Ryssland och hbt-personers rättigheter på Ottar.se här.

Fler artiklar

Intervju HBTQI

Vem är rädd för genus?

Anna-Maria Sörberg träffar världens mest kända genusteoretiker Judith Butler och pratar om nya boken och framtiden.

Artiklar HBTQI

Homofobt sexskämt i Bamse?

Många känner till uttrycket om vad som händer när någon tappar tvålen i fängelseduschen. Men varför återanvänds det av Bamse?