Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Från Sapfo till Pride på Medelhavsmuseet

Hallå där Henrik Berg, antikhistoriker och maskulinitetsforskare som föreläser på Medelhavsmuséet nästa vecka”Från Ganymedes till Gay Pride” under rubriken … vad har antikens Grekland att göra med hbtq-rörelsen idag?

– Den antika tidsperioden har påverkat vår kultur och samhälle enormt i form av litteratur, konst och film, och gör det än idag. Men vad som kanske är mer intressant är hur vår fascination för antikens Grekland har kommit att kunna rättfärdiga och motivera samkönade förhållanden.

Hur då?

Eftersom manliga samkönade förhållanden var vanliga och statusfyllda under antiken har det faktumet fungerat som en form för att kringgå samhällets fördömande nav homosexualitet. De antika idealen väger tungt och på så sätt har man kunnat motivera samkönade förhållanden även i tider av motstånd.

På vilket sätt är Sverige annorlunda?

– Vi har kommit relativt långt och behöver inte samma typ av retorik för att försvara homosexualitet. Vi har lagstiftning som skyddar homosexuella.

››Sapfo har fått stor uppmärksamhet i historien, men samtidigt varit helt avsexualiserad. Man bortsåg helt ifrån hennes kärlek för kvinnor.‹‹

Var finns den kvinnliga homosexualiteten i den här bilden?

– Tyvärr så har den varit nästan helt osynlig. Dels beror det på att det finns för få antika källor kring det, men också på grund av att det mediterranska samhället var starkt patriarkalt vilket gjorde det betydligt svårare att argumentera kvinnlig, och lesbisk sexualitet.

– Sapfo har fått stor uppmärksamhet i historien, men samtidigt har hon varit helt avsexualiserad. Man bortsåg helt ifrån hennes kärlek för kvinnor, istället fokuserade man på hennes stora lärdom och kunskap.

– Dessutom har kvinnlig homosexualitet aldrig behövt historiskt tunga argument eftersom man helt enkelt inte trott att den funnits.

Kommer antikens ideal att fortsätta användas som argument för (manlig) samkönad kärlek?

– Vår beundran för den grekiska och romerska mytologin och kulturen, liksom det manliga samkönade idealet är något som har återkommit i historien. Frågan är om det kommer att behöva användas som argument i framtiden, ju mer tillåtande och accepterande klimat vi får desto mindre argument kommer vi att behöva.

Emma Lundberg

Läs programmet för hösten på Medelhavsmuséet här.

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska