Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Gör abort till en rättighet i EU

Den 18 oktober kommer kvinnor från Europa vittna om svårigheten att få abort i många EU-länder. Fokus ligger på att abort är en viktig fråga för EU, och vad det innebär för kvinnor att inte ha tillgång till säkra och lagliga aborter. EU har idag mandat att jobba med jämställdhet och icke-diskrimining. Hearingen frågar sig varför kvinnors reproduktiva hälsa inte finns med på den agendan. Abortfrågan sorterar idag under hälsosektorn och betraktas som en nationell angelägenhet. Deltagarna kommer att diskutera hur man kan driva abortfrågan inom EU. Värd är de svenska EU-parlamentarikerna Anna Hedh (s), Lena Ek (c), Eva-Britt Svensson (v) tillsammans med 13 andra parlamentariker från hela EU och olika politiska grupperingar.

RFSU stödjer projektet tillsammans med flera internationella organisationer.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 3 2005)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.