Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Debatt

Genusrelaterat våld uppenbarligen inte skäl för asyl

Terrafem bedriver jourverksamhet med inriktning på kvinnor med utländsk härkomst. Bland dem som söker stöd är många asylsökande kvinnor som utsatts för genusrelaterat våld i sitt hemland. Terrafem har försökt kartlägga i vilken utsträckning som genusrelaterade skäl beaktas som flyktingrekvisit i Migrationsverkets och Utlänningsnämndens asylbedömningar.

Slutsatserna är dystra. I de beslut vi tagit del av förs det över huvud taget inga principiella resonemang kring vilka genusbaserade skäl som ryms inom förföljelsebegreppet och som därmed kan föranleda uppehållstillstånd. Migrationsverket såväl som Utlänningsnämnden tycks tillämpa en praxis där det inte är självklart att ickestatlig förföljelse, till exempel kvinnohandel eller våldtäkt, ryms inom ramen för flyktingstatus.

Av kartläggningen framgick att det är svårt för kvinnor att visa att de på grund av sin fruktan inte kan söka den egna statens skydd. I flera fall ansågs inte begångna övergrepp av polis vara statligt sanktionerade. Ofta skedde en övergripande hänvisning till att staten har lagstadgad skyldighet att skydda kvinnor mot begångna brott. Kvinnor ansågs inte heller kunna påvisa att staten inte skulle vara benägen att ge dem skydd i framtiden. Tyvärr innebär detta att svenska myndigheter är mer benägna att titta till övergripande policy än verkliga förhållande i landet som kvinnan kommer ifrån. Det finns inte heller en fungerande likvärdighet i bedömningarna vilket leder till att kvinnor som har rätt till uppehållstillstånd avvisas och därmed riskerar fortsatt förtryck. Och det är inte acceptabelt.

Bernardita Nunez, ordförande Terrafem

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 1 2004)

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.

Intervju

Minnen från exil

Sex personer från olika platser i Mellanöstern delar ömhudade minnen av förbjudna förälskelser, gayklubbar på tak, och doften av jasmin.