Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Debatt

Genusrelaterat våld uppenbarligen inte skäl för asyl

Terrafem bedriver jourverksamhet med inriktning på kvinnor med utländsk härkomst. Bland dem som söker stöd är många asylsökande kvinnor som utsatts för genusrelaterat våld i sitt hemland. Terrafem har försökt kartlägga i vilken utsträckning som genusrelaterade skäl beaktas som flyktingrekvisit i Migrationsverkets och Utlänningsnämndens asylbedömningar.

Slutsatserna är dystra. I de beslut vi tagit del av förs det över huvud taget inga principiella resonemang kring vilka genusbaserade skäl som ryms inom förföljelsebegreppet och som därmed kan föranleda uppehållstillstånd. Migrationsverket såväl som Utlänningsnämnden tycks tillämpa en praxis där det inte är självklart att ickestatlig förföljelse, till exempel kvinnohandel eller våldtäkt, ryms inom ramen för flyktingstatus.

Av kartläggningen framgick att det är svårt för kvinnor att visa att de på grund av sin fruktan inte kan söka den egna statens skydd. I flera fall ansågs inte begångna övergrepp av polis vara statligt sanktionerade. Ofta skedde en övergripande hänvisning till att staten har lagstadgad skyldighet att skydda kvinnor mot begångna brott. Kvinnor ansågs inte heller kunna påvisa att staten inte skulle vara benägen att ge dem skydd i framtiden. Tyvärr innebär detta att svenska myndigheter är mer benägna att titta till övergripande policy än verkliga förhållande i landet som kvinnan kommer ifrån. Det finns inte heller en fungerande likvärdighet i bedömningarna vilket leder till att kvinnor som har rätt till uppehållstillstånd avvisas och därmed riskerar fortsatt förtryck. Och det är inte acceptabelt.

Bernardita Nunez, ordförande Terrafem

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 1 2004)

Fler artiklar

Prisutdelning på PP-galan
Nyheter

Ottar korad till Årets magasin 2022!

Det blev vinst för Ottars specialutgåva på engelska när tidningen utsågs till »Årets tidskrift/magasin« på Publishingprisgalan den 9 november.

Intervju HBTQI

Hej Aktivist: Angelica Polmonari och Atilla Yoldas

Möt Angelica Polmonari som är aktiv inom Italiens största ideella hbtqi-rätssorganisation Arcigay och Atilla Yoldas som föreläser på tema jämställdhet och manlighetsnormer. 

Intervju

Raseriernas tid är över

Sju år har gått sedan Fanna Ndow Norrbys kritikerrosade bok »Svart kvinna« släpptes – men vad har hänt sedan dess?