Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Ottarskolan

Hedersskola

Heder, vad menar vi egentligen ? Det som kallas för hedersnormer, hederskontroll eller helt enkelt heder kan ta sig en mängd olika uttryck av kontroll över en persons individuella frihet, umgänge och sexualitet.

Exempel på vanliga uttryck för hedersnormer är:

+ Att inte få gifta sig med den man vill

+ Att inte få älska/vara tillsammans med den man vill

+ Att inte få ha sex före äktenskapet

+ Barnäktenskap eller tvångsäktenskap

+ Oskuldskontroller

+ Könsstympning

Inget nytt under solen

Att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet genom heder och skam är en vida spridd företeelse över såväl tid som rum. En grundbult i det patriarkala systemet. Formuleringar som sanktionerar våld mot kvinnor utifrån ett hederstänkande finns bland annat i assyriska lagtexter från 6 000 f. Kr. och i lagtexter från antikens Rom.

Så sent som 1981 försvann »förolämpning mot en mans eller familjens heder« som förmildrande omständighet vid mord i italiensk lagstiftning. Det finns fortfarande kvar som förmildrande omständighet i bland annat Jordanien, Iran och delar av Irak. Även i Pakistan och Indien kan lokala rättspraktiker sanktionera hedersbrott.

Sexualiteten är brännpunkten

+ Hedersnormer kontrollerar främst kvinnors och flickors sexualitet. Normen innebär ofta att kvinnor endast får ha sex inom äktenskapet – och att det inte får finnas någon misstanke om sex utanför äktenskapet, eller innan.

+ För att försöka styra detta kan familjen, släkten eller ett kollektiv förbjuda kärleksrelationer och styra det sociala umgänget för en individ, liksom till exempel kontrollera hens kläder.

+ Det kan förekomma tvångsäktenskap, oskuldskontroller och könsstympning. Allt för att se till att kvinnan/flickan är »ren« ur ett sexuellt perspektiv.

+ Hedersnormer drabbar också män och pojkar, om än inte i samma utsträckning. Men om de inleder en relation med »fel flicka« eller allierar sig med någon som brutit mot normerna kan även de straffas utifrån föreställningar om heder och skam.

Heder & hbtq

Hbtq-personer är en särskilt utsatt grupp. De bryter mot hedersnormer bara genom att finnas till eftersom kärlek och sex enligt hedersnormer endast hör hemma i ett äktenskap mellan man och kvinna – två givna kategorier baserade på givet kön vid födseln. Ett sätt att »säkra« hedern är då att försöka »omvända« individen eller att genomföra tvångsäktenskap.

Vems heder?

Hedern som ska skyddas är egentligen inte kopplad till individen i sig, utan till det kollektiv hen är del av. Brott, eller bara misstanke om brott mot hedersnormerna innebär att dra skam över en grupp, till exempel familjen eller släkten. Individen påtvingas alltså »ansvar« för en grupp genom sitt beteende.

Hen straffas också av kollektivet i syfte att »reparera skadan«. På så sätt värnas gruppens sociala överlevnad.

Morden

Enligt FN rapporteras 5 000 mord i hederns namn varje år runtom i världen men det antas finnas ett mycket stort mörkertal. Det finns uppgifter om att det snarare handlar om 20 000 mord per år. Vanligast förekommande är hedersbrott i Sydasien och Mellanöstern.

I både Pakistan och Indien beräknas minst 1 000 personer mördas årligen för att de »dragit skam« över familjen eller en annan grupp de är del av.

Pengar

Det finns en tydlig koppling mellan ekonomisk trygghet och hedersnormer. När män förväntas stå för familjeförsörjningen kan det vara avgörande för ekonomin att gifta bort sina döttrar, och för att kunna göra det måste hedern vara säkrad.

Giftermål har fungerat, och fungerar fortfarande som ekonomiska transaktioner. Det kan även vara svårt att få anställning, genomföra affärer och liknande om du inte håller »hedern intakt«.

/Ottars redaktion

Källor: Honour based violence awerness network, UNFPA, Origo – resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Rikspolisstyrelsen, FN, Amnesty, Nationalencyklopedin.

Ottar går att beställa här!

Teckna en årsprenumeration och få en fin bokpremie!

Trevlig läsning!

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.

Samtal Sex & hälsa

Frihet, feminism & fördomar

Sarah Delshad möter Nora Boudabous och Sara Rifaat i ett samtal om feminism, tro, sexualitet och heder.