Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Hej aktivist! Asabea Britton och Steph Lum

Asabea Britton, Sverige, och Steph Lum, Australien

I varje nummer av Ottar möter vi två sexualpolitiska aktivister – en i Sverige och en i världen. Möt barnmorskan och bloggaren Asabea Britton, och Steph Lum, som är ordförande för Intersex Human Rights Australia.

»Drömmen är bättre villkor för barnmorskorna«

SVERIGE. Asabea Britton är barnmorska och bloggare som genom Instagramkontot @asabea sprider information om graviditet och sexuell hälsa. Hon har tilldelats RFSU Stockholms Eldsjälspokal 2019 för sitt folkbildande arbete.

1) Vad kämpar du för?
– För att kvinnor ska få kunskap om sina kroppar, och i förlängningen verktyg att fatta informerade beslut, och att de ska känna till sina rättigheter i vården. Jag försöker vara en lättillgänglig källa till information om allt som rör barnmorskeyrket, hela det sexuella och reproduktiva livet som kvinna med allt från mens, preventivmedel, graviditet, abort, förlossning, förlossningsdepression, etcetera.

asabea britton

2) Hur går det, och vad är den största utmaningen?
– Det går bra! Jag vill att bloggen ska kännas kul och levande, men det innebär att jag ibland behöver ta en paus och enbart fokusera på familj och mitt dagliga jobb för att hitta inspiration igen. I mitt arbete som barnmorska på ungdomsmottagningen där jag träffar unga som precis börjat sin sexuella och reproduktiva resa, kan jag göra en otrolig skillnad i hur de ser på sina kroppar.

3) Vad är på gång inom ditt område?
– Bristerna i vården i allmänhet och förlossningsvården i synnerhet, med fler förlossningskliniker som stängts trots protester och rapportering om en »BB-kris«. Folket vill ha en förändring av den svenska förlossningsvården och jag hoppas och tror det kommer ske inom den närmsta framtiden. Drömmen vore bättre villkor för barnmorskorna som väljer att jobba på förlossningen, fler vårdplatser och bättre bemanning så att varje barnmorska fick ha endast en födande åt gången.


»Jag vill ge unga intersexpersoner en röst«

AUSTRALIEN. Steph Lum är aktivist och ordförande för Intersex Human Rights Australia, som arbetar med information och rättigheter för intersexpersoner.

1. Vad kämpar du för?

– Intersexpersoners rättigheter. Intersex är personer som föds med variationer i sina sexuella drag, både internt och externt. Det kan vara variationer kring kromosomer, hormoner, eller anatomin. Eftersom våra kroppar ses som annorlunda riskerar vi att utsättas för medicinska ingrepp vi inte gett samtycke till, för att vi ska likna normen. De är ofta permanenta och kan leda till livslånga hälsoproblem. Jag stöttar allas rätt att ändra sina kroppar som de vill, men det ska alltid vara ett informerat val som görs med samtycke, inte med tvång.

2) Vad är den största utmaningen just nu?

– Att medicinskt förändra intersexpersoners kroppar utan samtycke är lagligt överallt i världen förutom på Malta. Stigmatisering, okunskap kring intersexpersoner, och vårdinrättningar med stor makt har försvårat kampen för att få regeringar att lagstifta mot in- grepp. Trots det sker det framsteg. I Australien inkluderas intersexpersoner i antidiskrimi- neringslagen och vårt community växer och arbetar tillsammans.

3) Vad är på gång inom ditt område?

– Vi ger ut boken YOUth&I, en antologi med texter och konst av unga intersexpersoner i Australien och världen över. Boken är en av de första plattformarna där unga intersexpersoner kunnat uttrycka sig kreativt. Jag vill uppmuntra alla att stötta inter- sexcommunityt och stärka rösterna för intersexaktivister, även i Sverige.

Text Hanna Böhm
Bilder Privata

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.