Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Hiv-patient botad med ny metod

En 36-årig man kan vara den första att bli helt fri från hiv efter att ha tagit en blandning av läkemedel. Men resultaten är fortfarande preliminära.

Bara två människor har tidigare bekräftats botade från hiv – men bägge var cancerpatienter där benmärgstransplantationer från hiv-fria donatorer ledde till tillfrisknandet. Detta fall skulle utgöra världens första där en hiv-patient helt botats utan en benmärgstransplantation.

Den brasilianske mannen diagnostiserades med hiv i oktober 2012 och påbörjade hivbehandling två månader senare. 2016 började han utöver den vanliga behandlingen att ta ytterligare antiretrovirala läkemedel, som en av fem deltagare i en klinisk studie vid Universidade Federal de São Paulo. 48 veckor senare avslutades studien och mannen återupptog sin ursprungliga hiv-behandling, som han avslutade helt i mars 2019.

»Enligt forskarna kan idag inga spår av hiv-smitta hittas i mannens blod.«

Sedan dess har han regelbundet lämnat blod som forskarna vid universitetet – en av Brasiliens mest prestigefyllda forskningsinstitutioner – analyserat. Enligt dem kan idag inga spår av hiv-smitta hittas i blodet. Man har inte heller kunnat hitta några antikroppar mot viruset.

Hiv-patienter som genomgår klassisk antiviral behandling kan med tiden få ned sina virushalter till en nivå där viruset är odetekterbart. Men avslutas behandlingen kommer smittan alltid tillbaka. Hiv gömmer sig nämligen i så kallade reservoarer i kroppen. Två av preparaten som använts i den brasilianska studien, maravirok och nikotinamid, tros verka genom att »lura ut« hiv-viruset ur reservoarerna. Sedan förstörs det av de andra läkemedlen.

Men studien har bemötts med skepsis. Aldrig tidigare har man med läkemedel lyckats uppnå den här typen av långvariga resultat, och nikotinamid har dessutom använts i många tidigare studier utan samma effekt. Bara en av studiens fem deltagare tycks vara fria från smitta. Och möjligheten att patienten i hemlighet fortsatt med sin ursprungliga hiv-behandling måste uteslutas, menar kritikerna. Blodet måste alltså testas för antiretrovirala läkemedel.

»Att en patient helt tillfrisknat från hiv utan en benmärgstransplantation skulle innebära en milstolpe i jakten på att förstå – och utrota – viruset.«

Framför allt måste provsvaren bekräftas av utomstående aktörer. De brasilianska forskarna har nu erbjudit sig att skicka prover för testning vid oberoende laboratorier. Kritikerna menar att det även om resultaten visar sig stämma inte är säkert att mannens tillstånd är ett resultat av kombinationen av läkemedel han getts. Att en patient helt tillfrisknat från hiv utan en benmärgstransplantation skulle dock i sig innebära en milstolpe i jakten på att förstå – och utrota – viruset.

Erik Galli

Frilansjournalist

Fler artiklar