Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Homosexualitet helt ok för sex av tio européer

64 procent av européerna anser att homosexualitet är en accepterad form av sexualitet (30 var emot) och 62 procent anser att kvinnor har rätt till abort vid en oönskad graviditet. Det visar en studie av Sofres om ”Europeiska värderingar”. Tio EU-länder, både gamla och nya, ingick i studien. Intressant är att uppfattningen var densamma i alla länder, utom i Polen där religionen tros ligga bakom de mer konservativa värderingarna.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 3 2005)

Fler artiklar

Serie

SERIE: Den helige ande i Barnkanalen

Hur ser kopplingen ut mellan svenska barnprogram och megakyrkan Hillsong? Sara Hansson undersöker ämnet med start i uppväxtens frikyrkotäta Alingsås.