Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Hotade för hedersrelaterat arbete

17 av 57 socialarbetare som jobbar arbetar med hedersrelaterade frågor har varit utsatta för hot eller känt sig hotade i arbetet mellan 2000 och 2004. Det visar en enkät som gjorts av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. De som svarade på enkäten kom från 34 olika kommuner. 12 av handläggarna hade blivit utsatta för konkreta hot. De jobbade alla med utsatta ungdomar, och hoten kom från ungdomarnas närstående.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 1 2006)

Fler artiklar

Porträtt i svart och gult på carolina Hemlin och Ida Måwe.
Ledare HBTQI

Dragqueens i skottlinjen

Ytter högern och kristna konservativa har siktet riktat mot glitter och högläsning.