Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Hotade för hedersrelaterat arbete

17 av 57 socialarbetare som jobbar arbetar med hedersrelaterade frågor har varit utsatta för hot eller känt sig hotade i arbetet mellan 2000 och 2004. Det visar en enkät som gjorts av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. De som svarade på enkäten kom från 34 olika kommuner. 12 av handläggarna hade blivit utsatta för konkreta hot. De jobbade alla med utsatta ungdomar, och hoten kom från ungdomarnas närstående.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 1 2006)

Fler artiklar

Intervju

»Lyssna på oss«

Leontine Olsbjörk kom till via donerade könsceller för 25 år sedan. Nu vill hon skapa samtal kring rätten till information.

Porträtt i svart och gult på carolina Hemlin och Ida Måwe.
Ledare

Oroande trender bland unga

Ottars chefredaktörer om resultatet i den senaste Ungdomsbarometern. Hur kommer attityder bland unga män att påverka sexualpolitiken i framtiden?