Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Hur ser ditt parti på konfessionella friskolor?

Sofia Larsen, centerpartiet

Vi jobbar för fler friskolor. Konfessionella friskolor är en del av de allmänna friskolorna och samma sak gäller för dem. Det viktigaste är att de följer läroplanen vad gäller demokrati och alla människors lika värde. Vi vill ha en tydlig uppföljning i alla skolor.

Lennart Gustavsson, vänsterpartiet

Vi vill inte ha dem. Utgångspunkten är att skolan ska vara en mötesplats för alla. Vi anser att de konfessionella friskolorna har en segregerande effekt. Vi är också kritiska till hur läroplanen är skriven, att skolans grund är kristna värderingar och västerländsk humanism.

Inger Davidsson, kristdemokraterna

Kristdemokraterna är positiva till friskolor, inklusive konfessionella friskolor. Varför? Därför att det är viktigt med pluralism i samhället.

Mats Pertoft, miljöpartiet

Vi vill framför allt stärka kontrollen av dem. Att förbjuda dem kan vi inte eftersom vi är bundna av Europakonventionen. Vad vi kan göra är att dra in pengarna, men det som händer då är att de blir privata och utan insyn.

Nils Lundgren, junilistan

I vårt nuvarande partiprogram, oktobermanifestet, har vi ingen enhetlig linje. Det är upp till varje enskild kandidat att ta ställning. Men min uppfattning är att det finns en mycket stor skepsis mot konfessionella friskolor.

Sofia Karlsson, feministiskt initiativ

Vi är emot dem. Vi tycker att utbildningsväsendet ska ha en vetenskaplig och inte en religiös grund. Det är viktigt för demokratin och jämställdheten att inte låta sig styras av religiösa föreställningar.

Göran Hedberg, sjukvårdspartiet

Vi har inget emot friskolor. Huruvida de är religiösa eller inte spelar ingen roll så länge de uppfyller kraven som finns. Det handlar om valfrihet. Att du ska kunna välja, helt enkelt.

Sten Tolgfors, moderaterna

De friskolor som uppfyller kvalitetskraven ska få startas och drivas. Sedan kan de ha olika inriktningar, men det viktiga är att de bedriver en saklig och allsidig undervisning. Friskolor ger en valfrihet för elevers möjlighet till pedagogisk mångfald. Valfriheten leder också till en sund konkurrens.

Jan Björklund, folkpartiet

Sverige har skrivit på konventioner om att de ska få finnas, däremot måste man dra en stenhård gräns mot all form av extremism. Vi är inte för eller mot – de skolor som söker och uppfyller kraven får tillstånd. Om föräldrarna vill välja friskolor med konfessionell inriktning är det helt ok.

Ibrahim Baylan, skolminister, socialdemokraterna

Jag är tveksam till konfessionella friskolor. Det är inte bra att barn ska delas upp efter sina föräldrars religion. Det spär på risken för att fördomar och motsättningar ökar. Om barn och ungdomar från olika etniska och religiösa grupper däremot möts, är chansen mycket större att de lär sig att man kan vara olika men ändå lika mycket värd.

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.