Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

»Hyresgästen får inte störa de boende«

ENKÄT: Hur ställer sig hyresvärdarna till att upplåta ut lokaler åt BDSM-föreningar? Ottar ställde frågan till fyra svenska bostadsbolag.

Stockholmshem:

1. Vi letar först och främst efter hyresgäster som kompletterar det rådande utbudet i ett område och där verksamheterna i våra lokaler på ett så positivt sätt som möjligt kan bidra till liv och rörelse och skapa trygghet. Vid varje uthyrningstillfälle görs en individuell bedömning vilken typ av verksamhet som lämpas sig bäst för lokalen. Vi har oss veterligen inte fått någon förfrågan från en BDSM-förening om att få hyra lokal hos oss.

2. Vi arbetar efter en lokalstrategi som bland annat syftar till att bidra till god service och öka trivsel och trygghet i området. Eftersom vi i första hand är ett bostadsbolag är det viktigt för oss att verksamheterna i våra lokaler är nära knutna till livet i våra bostäder och stödjer och bidrar till en attraktiv närmiljö. Verksamheterna i våra lokaler ska genom hänsyn till redan befintligt utbud komplettera utbudet genom till exempel gym, livsmedel, förskola, post, hårvård, kemtvätt etc. Eftersom de flesta av våra lokaler ligger i bostadshus ser vi helst att våra lokalhyresgäster inte bedriver verksamhet under kvällar och nätter.

3. Nej, vi har inga exempel på när det har skett.

»Eftersom de flesta av våra lokaler ligger i bostadshus ser vi helst att våra lokalhyresgäster inte bedriver verksamhet under kvällar och nätter.«

Stena fastigheter:

1. Jag är alldeles för dåligt insatt i denna typ av föreningar så det är en hypotetisk fråga som är svår att svara på. Viktigt är att man uppfyller våra krav och vad som är lämplig för den aktuella lokalen.

2. Vid uthyrning av en lokal är det viktigt att den tänkta verksamheten passar in i den aktuella fastigheten, kompletterar befintliga kommersiella hyresgäster och gärna tillför något relevant i fastigheten. Grundförutsättningar som alltid måste uppfyllas är bland annat att det är en legal verksamhet som ska bedrivas i lokalen, verksamheten måste uppfylla relevanta myndighetskrav och att företaget behöver ha en god kreditvärdighet då vi generellt tecknar minst treårsavtal.

3. Jag känner inte till något ärende. Hyreslagstiftningen reglerar ganska långtgående vad som är relevanta skäl för uppsägning och vad som inte är det.

LÄS MER: Lack och läder – men ingen lokal

Svenska fastigheter

1. Om vi skulle få frågan skulle vi pröva den på samma villkor som för alla andra intressenter.

2. Vi hyr i huvudsak ut till momspliktiga företag, myndigheter och kommunala verksamheter. I vissa fall där vi har omomsade lokaler kan det bli aktuellt att hyra ut till föreningsverksamhet. För oss är det viktigt att se till att vi skapar ett mervärde i bostadsområdet. Verksamheten som skall bedrivas måste fungera för lokalen. Vi tittar på frågor som; tillgänglighet, brandutrymning och ventilation. Ljudstörningar är också en viktig fråga. Hyresgästen får inte störa de boende i området. Vi tillämpar marknadshyra vilket också kan bli en avgörande faktor för vem som i slutändan hyr lokalen.

3. Jag känner inte till att vi har gjort det.

»Det är viktigt att den tänkta verksamheten passar in i den aktuella fastigheten, kompletterar befintliga kommersiella hyresgäster och gärna tillför något relevant i fastigheten.«

Vasakronan:

1-2. Vi har ingen policy utan vi bedömer varje hyresgäst från fall till fall. Det som spelar in i vår bedömning är en kombination av affärsmässiga bedömningar, lämplig hyresgästmix i fastigheten/området och säkerhet/trygghet i fastigheten/området.

3. I det fall uppsägningar sker är det oftast utifrån vilka negativa konsekvenser olika typer av verksamheter har för andra hyresgäster – företag eller boende. Det kan också bero på att man inte följer hyresavtalet när det gäller vilken verksamhet som hyresgästen ska bedriva i lokalen. Till exempel en lokal man hyr som lagerlokal men som istället används som möteslokal för en förening.

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.