Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

»Jag känner mig glad och stolt«

Salar Shalmashi är 2014 års RFSU-pristagare! Han jobbar med killar och män på Järva mansmottagning i Stockholm och drivs av tanken att god kunskap om sexualitet gör att människor mår bättre.

Hur känns det att få priset?
– Det känns jättebra. När jag fick reda på det kände jag glädje och stolthet eftersom jag har mycket respekt för det jobb som RFSU gör. Jag är jätteglad, men känner samtidigt ett större ansvar än tidigare. Det skapar lite stress, men jag tycker att det är bra.

Berätta om dig själv och ditt arbete.
– Jag har alltid funderat och brytt mig om hur samhället mår, både här i Sverige och i andra delar av världen. Detta gjorde att jag utbildade mig till socionom, psykoterapeut och sexolog.
– En stor del av mitt arbete idag är kliniskt och handlar om människors sexologiska frågor och problem. Det kan handla om erektionssvårigheter, tidig eller sen utlösning, sexuellt våld, missbruk och relationer. Resten av arbetet är inriktat på olika projekt om SFI-elever, ensamkommande flyktingbarn samt föreläsningar på universitet och myndigheter – bland annat om migration och sexualitet. Jag känner stor tillfredställelse i mitt jobb.

»Jag tror att kunskap och information kan minska sexuellt våld och psykosocial ohälsa i samhället. Frihet gör att människor mår bättre. «

Vad driver dig?
– Det som driver mig är att ge kunskap kring sex och samlevnad eftersom det hänger ihop med människors välmående. Jag tror att kunskap och information kan minska sexuellt våld och psykosocial ohälsa i samhället. Frihet gör att människor mår bättre.

Vad är den största problematiken hos dina klienter?
– Ibland har jag en känsla av att det är svårt att förändra attityder kring sex, i alla fall att det kan gå långsamt. Jag jobbar mycket individuellt, men många av de problem som jag möter ligger utanför individen, som till exempel hur samhälleliga strömmar och strukturer påverkar personers syn på sexualitet. De jag möter har väldigt olika bakgrund och olika syn på sexualitet. Jag har upplevt många förändringar både hos mig, omgivningen och i samhället.

» Jag vill dela mitt pris med alla individer som slåss för sina sexuella friheter. Även ungdomar här i Sverige som lever under hederns bojor och begränsningar – som Fadime gjorde. «

Tidigare pristagare är bland andra Nour El Refai och Johanna Koljonen. Vem tycker du ska få 2015 års RFSU-pris?
– Det finns nog många som är minst lika berättigade som jag till detta pris, men jag tror att de som kämpar och jobbar för sexuella rättigheter oftast är osynliga.

Vad inspireras du av?
– Jag är inspirerad av idéer snarare än personer, men samtidigt tänker jag såklart på de homosexuella som lever i samhällen där de kämpar för sina rättigheter. De lever ett väldigt farligt liv och jag vill gärna dela mitt pris med dem och alla andra individer som slåss för sina sexuella friheter. Även ungdomar här i Sverige som lever under hederns bojor och begränsningar – som Fadime gjorde.

Text: Sarah Norling

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.