Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Krönika HBTQI

Krafttag för intersex, tack!

Porträtt på två ansikten med gul bakgrund
Carolina Hemlin och Ida Måwe.

Tillsammans måste vi skapa ett samhälle där alla kroppar får plats. Det är dags för Sverige att lyssna på intersexrörelsen, skriver Carolina Hemlin och Ida Måwe.

»Kroppen utvecklades på ett oväntat sätt. Ena halvan av min kropp var kvinnlig och den andra manlig. Jag fick skägg och mitt vänstra bröst växte och blev mycket större än det andra.« Så berättar aktivisten Del LaGrace Volcano om sin intersexvariation, som upptäcktes i tonåren, i en intervju i Ottar.

Ungefär ett barn per 1 500 föds med en intersexvariation. Att vara intersex innebär att du har en medfödd könsvariation som inte stämmer överens med hur en typisk manlig eller typisk kvinnlig kropp förväntas vara. Detta märks vanligtvis redan vid födseln, och ofta görs en operation för att barnets genitalier ska passa in i tvåkönsnormen.

Operationerna på barn med intersexvariation möter allt skarpare internationell kritik. I flera länder har lagstiftningen setts över. Malta var först ut 2015 med att förbjuda dessa operationer på barn utan deras samtycke. Sedan dess har flera europeiska länder följt efter.

»Personer med intersexvariation upplever mer ohälsa och högre grad av diskriminering än andra hbtqi-grupper.«

2019 genomfördes en stor undersökning i Europa om hbtqi-personers livsvillkor. Svaren visar att personer med intersexvariation upplever mer ohälsa och högre grad av diskriminering än andra hbtqi-grupper – och Europas befolkning i stort.

Trots detta är diskrimineringsskyddet oklart i de flesta länder. Bara ett fåtal har inkluderat könsegenskaper som en uttrycklig skyddsgrund, dock inte Sverige, trots att Europaparlamentet menar att det vore önskvärt.

I Sverige finns ingen lagstiftning mot kosmetiska operationer på barn. Vi har istället en rekommendation från Socialstyrelsen. Enligt DO har den bidragit till att vården blivit mer restriktiv med kirurgi på små barn. Men det betyder inte att det är stopp. Det finns heller inga förslag på nya regler eller lagar för att skydda minderåriga.

»Det är dags för Sverige att lyssna på intersexrörelsen. Det behövs ökat skydd och mer kunskap.«

Det är dags för Sverige att lyssna på intersexrörelsen. Det behövs krafttag – ett ökat skydd och mer kunskap. Vi måste tillsammans skapa ett samhälle där alla kroppar får plats.


Text Carolina Hemlin och Ida Måwe, Ottars chefredaktörer

Fler artiklar

Intervju HBTQI

Vem är rädd för genus?

Anna-Maria Sörberg träffar världens mest kända genusteoretiker Judith Butler och pratar om nya boken och framtiden.

Artiklar HBTQI

Homofobt sexskämt i Bamse?

Många känner till uttrycket om vad som händer när någon tappar tvålen i fängelseduschen. Men varför återanvänds det av Bamse?