Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Kriget mot terrorn drabbar kvinnor

När George W. Bush för tio år sedan utlyste kriget mot terrorismen var det uttalade syftet att göra världen säker och demokratisk. Men för kvinnor och sexuella minoriteter skulle läget i stället försämras.

– Kvinnor och sexuella minoriteter pressas mellan att vara måltavlor för terroristgrupper och att bli utsatta för staters antiterroråtgärder. Ett exempel på det är när en flickskola attackerades i Pakistan vilket endast sågs som en direkt attack mot USA, säger Jayne Huckerby.

Hon är författare till den uppmärksammade rapporten A Decade Lost: Locating Gender in U.S. Counter-Terrorism (New York: NYU School of Law, 2011) och hade på torsdagen bjudits in till ett seminarium i Stockholm anordnat av organisationen Kvinna till kvinna. Syftet var att uppmärksamma kvinnors förvärrade situation i världen, som också påvisas i rapporten.

Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till kvinna sade i sitt inledningstal att bristen på kvinnors deltagande i krigs-, och fredsförhandlingar skapar fortsatt utsatthet och måste motarbetas, inte minst genom aktivt arbete med FN:s säkerhetsråds resolution 1325.

– De militära utgifterna har ökat med över femtio procent sedan år 2000, och en följd av det har blivit att minskade resurser satsas på humanitära åtgärder. Kriget mot terrorismen har gjort världen osäker och kvinnorna i större nöd än någonsin.

seminarium.jpg
Seminarie om kriget mot terrorismen

Lena Ag, Jayne Huckerby, Hans Blix och Hanaa Edwar.

Hans Blix, tidigare chef för FN:s vapeninspektörer i Irak, har tidigare påpekat hur USA ignorerar de internationella reglerna i kriget mot terrorismens namn.

– Sedan den elfte september har humanitära resurser ansetts allt mindre relevanta i krig. Efter att USA gick in Irak i mars 2003 har de internationella reglerna åsidosatts till följd av kriget – tortyr är ett exempel.

Huckerbys rapport är baserad på åratal av undersökningar och intervjuer som visar på hur kvinnors rättigheter underminerats i större delen av världen till följd av kriget mot terrorismen. Jayne Huckerby menar att strategierna för att motverka terrorism saknar ett genusperspektiv, vilket påverkar utsatta kvinnor. Hon tog projektet G-youth som exempel, som fokuserar på att utbilda ungdomar och att minska den höga analfabetismen och arbetslösheten i bland annat Somalia.

– I dessa områden är unga kvinnor som mest utsatta, ändå riktar sig projektet främst till unga män eftersom de anses vara en större risk för att bli involverade i terroristgrupper, sade Huckerby.

Under panelsamtalet diskuterades även åtgärder och Lena Ag menade att Kvinna till kvinna sätter en ära i att inte ha tålamod.

– Det här är inte en fråga om bistånd utan om säkerhet – vi tycker att riksdagen ska ha en årlig utvärdering av vad Sverige gör i denna fråga. Det hela ställs på sin spets i och med med konflikterna i Nordafrika och vi får inte backa: De kvinnorna ska ges rättigheter och deras regering ska inkludera kvinnliga politiker – vi måste visa vårt stöd.

Emma Lundberg är Ottars praktikant


Läs mer

A Decade Lost: Locating Gender in U.S. Counter-Terrorism

Fler artiklar

Extra

Lyssna på Ottar!

Nu kan du lyssna på flera både nya och gamla artiklar i mobilen!

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.