Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Debatt

Kvinnor med funktionshinder – dubbelt förtryckta

Våld mot kvinnor förekommer både inom och utanför familjen. Kvinnor med funktionshinder är inget undantag. En del kvinnor upplever sig vara beroende av sin partner, och har svårt att protestera mot kränkningar och övergrepp. En kvinna med funktionshinder kan också vara utlämnad åt andra människors godtycke att stötta henne praktiskt, genom att hjälpa till vid kontakt med polis eller kvinnojour. Övergrepp förekommer också alltför ofta av personal och assistenter. I dessa fall missbrukar de både samhällets och den funktionshindrade personens förtroende. Att det fi nns ett stort mörkertal vet vi, och många kvinnor vågar inte protestera mot upprepade kränkningar. Många har dessutom ingen praktisk möjlighet att anmäla eller fl y till en kvinnojour. Kvinnojourer med tillgänglighet är i dag ingen självklarhet.

En rapport från brottsoffermyndigheten visar att kvinnor med olika typer av funktionshinder oftare blir ifrågasatta och att få anmälningar leder till åtal. Den systematiska diskrimineringen genomsyrar hela rättsprocessen, ända från polishuset till rättssalen.

Kvinnor med fysiska, psykiska och intellektuella funktionshinder utsätts ofta för misshandel, verbala kränkningar och hot om sanktioner riktade direkt mot kvinnans funktionshinder. Socialstyrelsen skriver i en nyligen utkommen rapport att kvinnor med psykiska funktionshinder i större omfattning utsätts för våld än kvinnor i övrigt. Andra studier och våra erfarenheter visar att det även stämmer när det kommer till kvinnor med andra typer av funktionshinder.

Att dessa övergrepp sker måste synliggöras. Ett steg är att lyfta fram behovet av tillgängliga polisstationer och kvinnojourer. Ett annat är att väcka diskussionen om de missförhållanden som alltför många kvinnor lever under; i ständig beroendeställning till den person som förgriper sig på dem, alltid rädda och fråntagna en praktisk möjlighet att påverka sin egen situation.

Mareld

Mareld är en aktivistgrupp. Den 26 november i år anordnade de ett sorgetåg till minne av alla offer för mäns våld mot kvinnor, med fokus på kvinnor med funktionshinder.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 4 2005)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.