Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Debatt

Kvinnor utesluts ur fredsförhandlingar

I dagens konflikter sägs civilbefolkningen drabbas hårdast. Kvinnorna har ofta ansvar för att hålla samman det civila samhället. Därför har kvinnor kunskap om behoven i efterkrigstid. Trots detta är kvinnor sällan representerade vid fredsförhandlingar. Där återfinns istället de män som startat konflikten sida vid sida med internationella delegater också de nästan uteslutande män. Så var det i Liberia, Afghanistan och nu senast i Sudan. På frågan varför kvinnor inte får komma till tals eller ens vara representerade blir svaret ”Vi hade ett krig att stoppa – det fanns inte tid för kvinnor”.

Fler och fler forskarrapporter talar idag om sambandet mellan graden av jämställdhet i ett samhälle och möjligheterna till hållbar fred. Ändå tar man inte hänsyn till kvinnors position i ett land när man planerar för fred och återuppbyggnad av konfliktdrabbade samhällen. Vilka förluster och risker ligger det inte i att exkludera femtio procent av befolkningen?

Kvinnors aktiva deltagande i fredsbygget kräver att det är säkert för dem att röra sig utanför hemmet. Utan möjligheter att röra sig fritt finns än mindre chanser för kvinnorna att göra sin röst hörd i fredsbyggandet. Det betyder att deras kunskap och kompetens fattas när beslut tas om framtiden. Det skulle aldrig accepteras om det rörde någon annan grupp i samhället. När är det tid att se till kvinnors rättigheter om inte just när man bygger fred och planerar för demokrati?

Eva Zillén,
chef för kommunikationsavdelningen, Kvinna till Kvinna

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 4 2004)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.