Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

”Låg risk att smittas av hiv”

Jan Albert, professor i virologi, talar om smittspridning. Bild: RFSU

Tre frågor till…
… Jan Albert, professor i virologi vid Karolinska institutet, som på tisdagen talade om smittspridning under konferensen Hiv, brott och straff.

Du säger att risken för sexuell hiv-smitta vid välfungerande behandling går att jämföra med risken när man använder kondom. Vad menar du med ”välfungerande”?

– Det betyder att virusnivåerna är så låga att de inte går att mäta med de metoder man använder, eller ligger nära gränsen för vad man kan mäta. Det är också det som är målet med behandlingen, för då vet man att risken för att utveckla sjukdom är låg. Om man inte lyckas med det så är risken att viruset ska utveckla resistens mot medicinerna ganska stor, men det finns data från 2010 som säger att 92 procent av alla patienter i Sverige uppfyller det här målet.

Hiv är ju ett virus som förändras – hänger läkemedlen med?

– Ja, det gör de. Viruset förändras hela tiden, men inte så att läkemedlen helt plötsligt slutar fungera. Undantaget är om patienten har haft en behandling som inte har fungerat som den ska – då kan viruset ha lärt sig att undvika behandlingen genom resistens. Det behövs alltså nya läkemedel för att en del patienter får trassel med sin medicinering, men inte för att de gamla plötsligt blir verkningslösa.

Vad säger du om den svenska smittskyddslagen utifrån de här kunskaperna?

– Personligen så tror jag att om brottsbalken ska tillämpas så ska det göras mycket mer restriktivt och det ska inte vara så hårda straff som det är i dag. Men det här kräver ju även juridisk expertis. Jag kan bidra med medicinska fakta och berätta hur låg risken för hiv-smitta är i Sverige i dag, och hur låg risken är att bli sjuk i aids om man blir smittad. Men det var länge sedan man satte sig ner och gjorde en helhetsbedömning av den information som finns.

Text: Kristina Lindquist


Läs mer

Läs rapporten Hiv, brott och straff om den svenska hiv-politiken

Debattartikel: ”Informationsplikten om hivsmitta måste avskaffas”

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.