Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Ledare

Lämna moralen hemma

»Apoteken nekar unga tjejer preventivmedel«. Så löd rubriken på en artikel Ottar publicerade den 31 mars i år. Det tog inte många timmar förrän nyheten spreds i andra medier. Snart hade TT skrivit, och debatt i SVT och TV4 följde.

Ida Måwes granskning handlade om flera fall där unga tjejer fått recept på preventivmedel utskrivna, men apotekspersonal nekat att lämna ut dem. Föräldern Sofia berättade hur farmaceuten pratade högt om att Sofias dotter var för ung för sex när hon skulle hämta ut den 13-åriga dotterns p-stav. När den ansvariga barnmorskan ringde apoteket hänvisade samma personal bland annat till sexualbrottslagen och 15-årsgränsen.

Representanter för apoteksbranschen som uttalade sig i Ottars granskning förklarade händelsen med att preventivmedlen inte var testade på personer under 18 år, och att det saknades ett så kallat »obs«, en kommentar om att receptet trots detta var i sin ordning.

»Vi ser hur fokus flyttas från den givna huvudpersonen – patienten – och plötsligt öppnas ett utrymme för vårdgivarens moral.«

Carolina Hemlin & Anna Dahlqvist

Ottar fick kritik från apoteksbranschen, som inte ville kännas vid att personal skulle ha nekat på grund av moraliska skäl, de ifrågasatte vår trovärdighet. Men vi har inget skäl att misstro varken Sofia eller barnmorskan, som inte har något att vinna på att berätta sin historia. Dessutom var det två vittnesmål som styrker varandra, och det finns fler. När artikeln skrevs kände reportern till sex fall där unga under 15 år eller deras föräldrar blivit nekade att hämta ut preventivmedel

Efter publiceringen kontaktades reportern av en barnmorska i Piteå som berättade om två fall där 14-åriga tjejer nyligen nekats att hämta ut sina recept, med hänvisning till att de var för unga för sex. Vi har också fått information om liknande fall i Bohuslän. Finns det fler? Det vet vi inte. Vi är övertygade om att det här är undantag. Men att det sker alls är nog så allvarligt – även om det så endast vore ett fall.

Vi ser hur fokus flyttas från den givna huvudpersonen – patienten – och plötsligt öppnas ett utrymme för vårdgivarens moral. Det är en oroande, rentav farlig, förflyttning av perspektiv. Patienten ska kunna lita på ett professionellt, jämlikt och icke-dömande bemötande.

Det kan också sättas i ett sammanhang då KD:s nya partiledare säger att vårdpersonal inte ska behöva utföra vård som strider mot det egna samvetet – som om det vore den självklaraste sak i världen.

Carolina Hemlin och Anna Dahlqvist

Ottars chefredaktörer

Ottar går att beställa här!

Teckna en årsprenumeration och få en fin bokpremie!

Trevlig läsning!


Läs mer

Läs artikeln ”Apoteken nekar unga tjejer preventivmedel”

Fler artiklar

Porträtt i svart och gult på carolina Hemlin och Ida Måwe.
Ledare HBTQI

Dragqueens i skottlinjen

Ytter högern och kristna konservativa har siktet riktat mot glitter och högläsning.

Rättelse om tidningen Wow!

I Ottars första tryckta nummer för 2023 så blev det fel i angivelsen av vilken ålder som RFSU:s tidning för