Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter HBTQI

Lagförslag i Virginia kan legalisera diskriminering av hbtq-personer

När delstatsparlamentet i den amerikanska delstaten Virginia återsamlas idag är det ett lagförslag som sticker ut. Ett förslag signerat republikanen Bob Marshall innebär att statligt anställda kan vägra ge service till hbtq-personer, av »samvetsskäl«.

I Sverige går debatten om samvetsfrihet när det gäller abortfrågan het. Så även i USA, men där handlar diskussionen inte om abort just nu utan huruvida en person av samvetsskäl ska kunna vägra att ge hbtq-personer service – genom att till exempel vägra förnya en hbtq-persons körkort. 2014 försökte Kansas att instifta sådan lag, men förslaget lades ner efter protester över hela USA.

Nu förs ett liknande lagförslag upp i delstaten Virginia. Lagförslaget är skrivet av republikanen Bob Marshall och handlar om att »upprätthålla rätten till samvetsfrihet för Virginias medborgare«. Men i praktiken handlar det om att tillåta anställda inom den offentliga sektorn att diskriminera hbtq-personer om detta går emot deras »religiösa och moraliska övertygelser«.

Bob Marshall är även emot alla former av abort, oavsett hur nära befruktningen den äger rum. Han har till och med sagt att funktionshinder ofta är ett straff från gud för att den funktionshindrades förälder tidigare genomfört en abort.

»Antalet funktionshindrade barn som föds av en förälder som tidigare genomfört en abort har ökat dramatiskt. Varför? För att när du aborterar din förstfödde tar naturen sin hämnd på de efterföljande barnen.« – Bob Marshall om abort.

Lagförslaget i sin helhet lyder: »En person som syftar till att förnya en licens, registrering eller ett certifikat från det offentliga, dess politiska underavdelningar, organ, myndighet, råd, departement eller liknande ska inte tvingas hjälpa, assistera, ge tillåtelse till eller delta i någon aktivitet […] om en sådan aktivitet bryter mot deras moraliska eller religiösa övertygelse när det kommer till samkönat ”äktenskap” [lagförslagets citationstecken] eller homosexuellt beteende.«

Huruvida förslaget, när det officiellt läggs på dagordningen idag, kommer att antas eller inte är ännu osäkert.

Lagförslaget i sin helhet går att läsa här!


Hugo Ewald


Läs mer

»Samvetsfrihetens farliga gränslöshet«

Fler artiklar

Reportage HBTQI

Englands könskrig

De kallar oss bigotta, vill trötta ut, till och med förgöra oss. Men vi kommer inte att ge upp, säger

Artiklar HBTQI

När kampen känns i kroppen

Ett levande porträtt av queert, amerikanskt arbetarliv. Nu kommer klassikern Stone Butch Blues ut på svenska.

Artiklar Kroppen

»Min röst är mitt vapen«

Artisterna Negar Zarassi, Bahareh Razekh/Uroish och Haniye Kian använder sina röster för att stötta frihetskampen i Iran.

Porträtt i svart och gult på carolina Hemlin och Ida Måwe.
Ledare HBTQI

Dragqueens i skottlinjen

Ytter högern och kristna konservativa har siktet riktat mot glitter och högläsning.