Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter HBTQI

Lagförslag i Virginia kan legalisera diskriminering av hbtq-personer

När delstatsparlamentet i den amerikanska delstaten Virginia återsamlas idag är det ett lagförslag som sticker ut. Ett förslag signerat republikanen Bob Marshall innebär att statligt anställda kan vägra ge service till hbtq-personer, av »samvetsskäl«.

I Sverige går debatten om samvetsfrihet när det gäller abortfrågan het. Så även i USA, men där handlar diskussionen inte om abort just nu utan huruvida en person av samvetsskäl ska kunna vägra att ge hbtq-personer service – genom att till exempel vägra förnya en hbtq-persons körkort. 2014 försökte Kansas att instifta sådan lag, men förslaget lades ner efter protester över hela USA.

Nu förs ett liknande lagförslag upp i delstaten Virginia. Lagförslaget är skrivet av republikanen Bob Marshall och handlar om att »upprätthålla rätten till samvetsfrihet för Virginias medborgare«. Men i praktiken handlar det om att tillåta anställda inom den offentliga sektorn att diskriminera hbtq-personer om detta går emot deras »religiösa och moraliska övertygelser«.

Bob Marshall är även emot alla former av abort, oavsett hur nära befruktningen den äger rum. Han har till och med sagt att funktionshinder ofta är ett straff från gud för att den funktionshindrades förälder tidigare genomfört en abort.

»Antalet funktionshindrade barn som föds av en förälder som tidigare genomfört en abort har ökat dramatiskt. Varför? För att när du aborterar din förstfödde tar naturen sin hämnd på de efterföljande barnen.« – Bob Marshall om abort.

Lagförslaget i sin helhet lyder: »En person som syftar till att förnya en licens, registrering eller ett certifikat från det offentliga, dess politiska underavdelningar, organ, myndighet, råd, departement eller liknande ska inte tvingas hjälpa, assistera, ge tillåtelse till eller delta i någon aktivitet […] om en sådan aktivitet bryter mot deras moraliska eller religiösa övertygelse när det kommer till samkönat ”äktenskap” [lagförslagets citationstecken] eller homosexuellt beteende.«

Huruvida förslaget, när det officiellt läggs på dagordningen idag, kommer att antas eller inte är ännu osäkert.

Lagförslaget i sin helhet går att läsa här!


Hugo Ewald


Läs mer

»Samvetsfrihetens farliga gränslöshet«

Fler artiklar

Reportage Abort

Vad väntar om SD får mer makt?

Inför valet tar Sverigedemokraterna ytterligare ett steg in i värmen som tänkbart stödparti. Hur påverkar det sexualpolitiken?

Barn med transflaggor på picknickfilt
Reportage HBTQI

Trygga rum för transbarn

På Transkollo får barn en frizon, en trygg plats där de kan utforska sin könsidentitet och spegla sig i andra.

Intervju HBTQI

Kalle Norwald: »Jag är hoppfull«

Kalle Norwald hoppas kunna ge lärarna hjälp på vägen med sin nya bok nu när sexualundervisningen i Sverige uppdateras.

En sexguide med tips och trix
Artiklar HBTQI

Sexskola för fler kön

Sexrådgivaren Marika Smith samlade sex röster för att prata trans och sex – det blev en sexguide!

Artiklar HBTQI

Sex som trans

Hur funkar sex efter könsbekräftande behandling, för transpersoner och ickebinära?