Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

››Människor vill förändra sig‹‹

Hallå där Baku Kionga… som i dagarna medverkade på en utbildning i Pretoria, Sydafrika om att engagera killar och män i arbetet för jämställdhet och hälsa.

Varför en utbildning om män och jämställdhet?

– Kursen skulle ge deltagarna en djupare förståelse för kopplingen mellan maskulinitet, jämställdhet och hälsa. Vanligtvis när vi talar om hälsa handlar det ofta om kvinnors hälsa och om mäns våld mot kvinnor. Men det är viktigt att angripa dessa problem utifrån att även mäns hälsa utsätts om de fortsätter att agera utifrån de normer som råder kring maskulinitet och vad det innebär att ”vara en riktig man”.

– Ju mer män sätter sig in i hur hälsa och jämställdhet hänger ihop, desto mer kan män ta ansvar för sin egen hälsa och även stödja sin partner i hennes behov av sexuell och reproduktiv hälsa.

Kursen hölls av WHO:s (FN:s Världshälsoorganisation) avdelning för Gender, Women and Health och SONKE Gender Justice Network, en organisation som jobbar för jämställdhet, mot könsrelaterat våld och för att minska spridningen av hiv i Sydafrika. Baku Kionga jobbar på Sonke Gender Justice med projektet ”Refugee Health Rights”.

››Vi kanske inte kommer att stoppa allt könsrelaterat våld, men vi håller definitivt på att minska förekomsten.‹‹ Baku Kionga

Vad var särskilt lärorikt?

– Vi jobbade med kopplingen mellan jämställdhet och hälsa, med kvinnors och mäns olika behov. Genom olika praktiska övningar, till exempel värderingsövningar, fick vi reflektera över våra egna uppfattningar. Även om man är van att jobba med jämställdhet så behöver man påminna sig om sina egna värderingar och normer.

Vad var bäst med kursen?

– Kursdeltagarna deltog aktivt, alla fick bidra med sina erfarenheter och på så sätt var de två dagarna väldigt interaktiva. WHO och Sonke håller på att ta fram ett verktyg, en handbok, i hur man ökar mäns deltagande i jämställdhetsarbetet och för rättvis hälsovård. De här två dagarna gav dem viktig input för att färdigställa handboken.

Hur ser framtiden ut vad gäller män och jämställdhet i Sydafrika?

– Jag kan se att vi åstadkommer förändringar. Människor vill utveckla sig och förändra sin situation.

– Vi kanske inte kommer att stoppa allt könsrelaterat våld, men vi håller definitivt på att minska förekomsten, säger Baku Kionga.

Text och foto: Agneta Falck


Läs mer

Sonke Gender Justice Networks webbplats (genderjustice.org.za)

Fler artiklar

Extra

Lyssna på Ottar!

Nu kan du lyssna på flera både nya och gamla artiklar i mobilen!

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.