Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Mäns våld mot kvinnor ökar

Varje år utsätts 20-40 kvinnor för dödligt våld i Sverige. Och våldet mot kvinnor ökar. År 2003 gjordes 1 849 anmälningar om grov kvinnofridskränkning – en ökning med 18 procent jämfört med 2002. Det visar den nya rapporten Mäns våld mot kvinnor från Amnesty. Få anmälningar leder till åtal och Amnesty skriver att det finns stora brister vad gäller polisens och åklagarens utredningar i våldtäktsärenden.

Även kommunerna kritiseras. Det saknas informationsmaterial för utsatta kvinnor och få socialtjänster erbjuder skyddat boende. Istället förlitar de sig på kvinnojourerna.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2004)

Fler artiklar

Porträtt i svart och gult på carolina Hemlin och Ida Måwe.
Ledare

Oroande trender bland unga

Ottars chefredaktörer om resultatet i den senaste Ungdomsbarometern. Hur kommer attityder bland unga män att påverka sexualpolitiken i framtiden?