Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Mörkt år för EU:s sexualpolitik

Efter ett halvår av minst sagt konservativt ungerskt ordförandeskap är det dags för EU att byta ledarland – till Polen.

Under Ungerns ordförandeskap i EU våren 2011 har frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) föga förvånande lyst med sin frånvaro. Istället har landets ordförandetid präglats av den konservativa regeringens försök att strypa yttrandefriheten med censurlagar för Ungerns massmedier, dess nya konstitution där rätten till liv anses börja vid befruktningsögonblicket. Det senare ett reellt hot mot rätten till abort.

Irene Donadio, jurist på IPPF, International Planned Parenthood Federation (en paraplyorganisation för RFSU och dess systerorganisationer) ser tillbaka på ett mörkt europeiskt halvår:

– Den ungerska regeringen förnekar alla anklagelser om att försöka inskränka rätten till abort, men vi vet att de ljuger, säger hon och berättar att som grädde på moset ser Ungern ut att kunna baxa igenom ett förslag om att göra 2014 till ”familjens år” i EU.

– Generellt är situationen för SRHR-frågor i EU allvarlig, i och med finanskrisen och de alltfler konservativa regeringarna förlorar vi ständigt mark.

Donadio tillägger att EU-kommissionen tycks ha släppt alla ansatser till att behandla SRHR-frågor. I stället riktar det nya EU-ledarskapet in sig på vad som uppfattas som realpolitik utan kontroversiella – och dit hör varken kvinnors rättigheter eller hivprevention. Inget ordförandeland vill se sin tid i rampljuset störas av politiska bråk och konflikter med Vatikanen eller det djupt konservativa Malta.

– Röstningssystemet i Europeiska rådet (som består av medlemstaternas stats- eller regeringschefer, reds anm.) hjälper också de som motsätter sig SRHR-rättigheter. Det krävs få röster för att få igenom förslag, en majoritet eller alla för att få igenom dem.

Även om det inte kommer att ske några framsteg för SRHR-frågor under det polska ordförandeskapet hoppas vi kunna bidra med synlighet och medvetenhet.«

Wanda Nowicka, Polen

Att det konservativa Polens kommande ordförandeskap på något vis skulle förändra den nuvarande riktningen håller Donadio inte för troligt, inte minst eftersom Polen har nationella val i november. Inställningen delas av Wanda Nowicka, ordförande för den polska motsvarigheten till RFSU, Federa, samt det östeuropeiska SRHR-nätverket Astra.

– Det är alldeles för riskabelt för regeringen att väcka frågor om SRHR inför valet.

Hon tillägger att regeringen oaktat höstens val inte skulle ha agerat i någon riktning för ökade sexuella och reproduktiva rättigheter, därtill är den alltför konservativ. Den nya regeringen, efter att den förra nästintill utplånades i en tragisk flygolycka i Ryssland förra våren, är enligt Nowicka ”lite mindre galen”, men långt ifrån progressiv. Till exempel är den ansvariga ministern för genusfrågor djupt konservativ, och har trots hård kritik från det civila samhället försvarats av premiärministern.

– Det visar att regeringen inte alls är seriös när det kommer till genusfrågor, även om den låtsas vara det ibland.

Trots det när Wanda Nowicka vissa förhoppningar inför ordförandeskapet. Dels att perioden ska vara lyckosam för hela Polen och regeringen, ”så att vi slipper skämmas”, dels att organisationer som Astra och Federa kan utnyttja tiden i det europeiska rampljuset till sin fördel. Inte minst genom att knyta internationella kontakter.

– Även om det inte kommer att ske några framsteg för SRHR-frågor under det polska ordförandeskapet hoppas vi kunna bidra med synlighet och medvetenhet om frågorna i Polen och Östeuropa. Det skulle vara en framgång i sig, säger Wanda Nowicka.

Text Anna Hellgren


Läs mer

Läs Det blir bättre – även i Polen. Intervju med Krystian Legierski.

Fler artiklar