Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Ledare

Med barnen som gud

Barn. Helt plötsligt vill alla ha dem. Eller? Pressen på att skaffa barn och bilda familj ligger som en blöt filt över de flesta i fertil ålder i dag, med få undantag oavsett sexuell läggning eller livsstil. När Tomas Hemstads text No more babies, om hur det blir allt svårare att leva utanför kärnfamiljsnormen, publicerades i Ottar i vintras blev det startskottet för en enorm diskussion om barnfrihet, ett ämne som är starkt tabuiserat.

Men att frivillig barnlöshet, eller barnfrihet, har börjat diskuteras på allvar kanske inte är någon slump. Familjen och barnen är i konstant fokus, i politiken (för barnens bästa!), i kulturen (10 tips för bästa fredagsmyset! Bolibompasex!), i media (mama- och papabloggare) och i den sexualpolitiska debatten där till exempel regler kring insemination för lesbiska par och surrogatmödraskap är brännande frågor. Men inte bara det, fler och fler har faktiskt möjligheten att kunna skaffa barn, både på grund av politiska framsteg och tekniska landvinningar på fertilitetsområdet. »Alla« kan snart bli föräldrar, men tänk om de inte vill?

»Det är helt legitimt att öppet ifrågasätta dem som väljer ett liv utan biologiska barn.«

Pressen på att – framförallt kvinnor – bör skaffa barn har en lång och patriarkal historia, men en skulle kunna tro att vi hade tagit oss förbi den nu, att människor i samhället tillåts existera som sig själva utan krav på att krysta fram en biologisk avkomma. Vi kan ju till stor del välja våra liv och det finns rum för alla sorter. Men så ser normen inte ut. Det är snarare helt legitimt att öppet ifrågasätta dem som väljer ett liv utan biologiska barn. Samtidigt som det nog är många som genom historien undrat hur livet skulle kunnat bli om de inte fått de där ungarna – en tanke som är alltför skamlig att tala om.

I en kommande antologi menar en teolog att familjen har blivit vår tids religion, och barnen vår tids gud. En annan skribent tänker på sig själv som att hon tillhör en framtiddssort och föregångare, och att det kommer komma en era där kvinnor utan barn är lika självklara som kvinnor med barn. Låt oss hoppas det.

Carolina Hemlin och Kristina Lindquist

Ottars chefredaktörer

Beställ senaste numret av Ottar här!

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.