Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Med koranen i klassrummet

Mannen kan ha fyra hustrur. Kvinnan måste däremot hålla sig till en man. Ottar har mött Abdirisak Waberi, rektor för den muslimska Römosseskolan i Göteborg.

”Inför totalt stopp för nya religiösa friskolor” skrev folkpartiet på Dagens Nyheters debattsida 31 oktober 2005. Den 16 april i år var det Lärarnas riksförbunds Mette Fjelkners tur, under rubriken ”Förbjud friskolor som står på religiös grund” på samma debattsida. I början av maj sände TV 4:s granskande samhällsprogram Drevet ett reportage om en kristen sekt som ville starta en friskola. Religiösa friskolor är och fortsätter vara en het debattfråga.

Ottar besökte muslimska Römosseskolan i Angered utanför Göteborg för att höra hur de ser på värdegrunden, och relationen mellan man och kvinna.

Som en vanlig skola

På Römosseskolan går barn från förskolan till nian. Det närmar sig lunchtid. Barn i alla åldrar springer fram och tillbaka på skolgården. De hoppar rep eller spelar boll. Det ser ut som på vilken skolgård som helst, så när som på att nästan alla flickor bär slöja. Flertalet av de kvinnliga lärarna bär slöja och fotsida kläder.

En manlig lärare har fullt sjå med att hålla skrikande, hungriga barn kvar i kön som sakta, böljar och ringlar fram likt en mask på regnblöt mark. I matsalen serveras Halal – särskilt utvald mat som är tillåten enligt Koranen.

Römosseskolan tar emot kommunala pengar från stadsdelsnämnden Lärjedalen. Pengarna går bland annat till att finansiera undervisningen i islam som är skolans val – eller profilämne, som det heter. Två timmar i veckan får eleverna undervisning om Koranen och Muhammeds tradition. Relationen mellan man kvinna är ett inslag som tas upp och budskapet att mannen har möjlighet att gifta sig med fyra kvinnor ingår i konceptet.

Ingen utsatt för sin slöja

Medan jag väntar på att få intervjua rektorn talar han bland annat sans med en bångstyrig kille i tolvårsåldern som kastat pinnar på en vid det här laget mycket uppretad, ung, blond, lärare. Sedan övergår han till ett långt samtal med en kollega.

Abdirisak Waberi tar emot på sitt 45 minuter försenad. Han är lika lugn, glad och välkomnande som mot bångstyriga elev han nyligen försökt bukt med.

Bidrar er skola till att integrera eleverna svenska samhället?
– Ja, säger Abdirisak Waberi utan att tveka. Här får de uttrycka sin identitet. Vilken kommunal skola ordnar bönestunder för muslimer? Här blir ingen slagen för att man bär slöja. Ingen blir mobbad på grund av sin hudfärg eller religiösa tro.

Undervisningen i islam leds av Imamen, en muslimsk läromästare. Samma Imam leder varje dag bönestunden som elever är välkomna till. Abdirisak Waberi berättar att ingen SO-lärare undervisar om islam i ämnet SO.

Däremot får eleverna undervisning de andra religionerna som kursplanen i SO tar upp.

– Barnen kan mer om islam än sina SO-lärare. Dessutom fi nns rena felaktigheter i böckerna. Det är torftiga sidor om islam, konstaterar Abdirisak Waberi.

Islamiska skolan i Gårdsten undervisar alltså om islam två timmar i veckan. Det är betydligt mer tid än vad andra skolor ägnar åt islam.

Bland annat handlar undervisningen om islams syn på jämställdhet. Ett synsätt som inte alls stämmer överens med värdegrunden för den svenska skolan.

Ni undervisar bland annat om att mannen enligt Koranen får ha flera hustrur?
– Ja, mannen kan ha fyra hustrur, säger Abdirisak Waberi och visar pedagogiskt med handen.

Men följer ni då värdegrunden för den svenska skolan?
– Vad är värdegrunden? frågar Abdirisak Waberi.

Jag räcker över en sammanfattning från Skolverket: De värden som lyfts fram och som skolan ska gestalta och förmedla är: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta”.

– Vi har inga problem med värdegrunden, konstaterar Abdirisak Waberi när han läst igenom.

Jag visar honom debattartikeln ”Inför totalt stopp för nya religiösa friskolor” från DN debatt.

– Det pågår ett krig mot islam. Moskéer, skolor och till och med fotbollsklubbar är måltavlor. Rasism och okunnighet finns inom alla partier, säger han.

Han menar att de konfessionella inslag som folkpartiet talar om är ett mångtydigt begrepp som knappast stämmer överens på ämnet skolans val – islam.

– Vi förmedlar kunskap i skolans val. Vi berättar om mainstreamislam. Vi säger inte vad barnen ska tycka och tänka. Då skulle vi hamna i konflikt med föräldrarna. Det är inte meningen att man skall tappa viljan och följa prästen. Det finns inte i islam. Vi lär barnen att de ska ha ett kritiskt synsätt till islam.

Rektorn moderat politiker

Abdirisak Waberi som även är moderat politiker i stadsdelsnämnden Lärjedalen, anser att de kontroller som folkpartiet efterlyser i artikeln även bör göras på kommunala skolor.

– Det finns rasistiska lärare på alla skolor.

Abdirisak Waberi påpekar att islams syn på relationen mellan man och kvinna bara är en liten del av undervisningen i skolans val.

– Vi undervisar också om att Koranen säger att människorna ska leva i fred med varandra och om att det är förbud att ge kvinnor lägre lön för att de är kvinnor.

Vad tycker du själv om den muslimska traditionen som ger mannen möjlighet att ha fyra hustrur?
– Mitt mål är att höja moralen. Är man gift med en kvinna så ska man hålla sig till denna. Otrohet orsakar så mycket lidande. Om man har fyra hustrur måste man kunna behandla alla lika. Man måste kunna ge alla lika mycket kärlek och man måste kunna försörja fyra kvinnor.

Varför får inte kvinnan gifta sig med fyra män?
– Gud har bestämt så och gud vet vad som är bäst för människan. Mannen klarar av att ge kärlek till fyra kvinnor, men jag tror inte att kvinnan har den kärlek som krävs för att vara med fyra män. Dessutom – om kvinnan är med fyra män vet hon inte vem som är fader till barnen. Bara ett DNA-test kan ge svaret.

Varför inte göra DNA-test som vi kan i vårt moderna samhälle?
– Vi kan inte göra om Koranen för att vi har fått DNA-test. Vi gör inte om Astrid Lindgrens böcker för att hon har dött heller.

Enligt muslimsk tradition ska mannen alltså försörja familjen. Är det fortfarande så?

– Ja. Men ibland vill kvinnan delta. På grund av samhällsförhållandena är hon ofta tvungen att arbeta för att inkomsterna ska räcka till.

Abdirisak Waberi tillägger att enligt muslimsk tradition har mannen inte heller tillgång till kvinnans eventuella förmögenhet.

– Vid skilsmässa tillhör huset och barnen kvinnan. Kvinnan har då ingen skyldighet att försörja barnen. Det ska mannen göra.

Så vem ska byta blöjor och mata barnen efter skilsmässan?
– Det är detaljer, säger Abdirisak Waberi och slår ut med armarna. Vi talar om valmöjligheter. Enligt Koranen får mannen och kvinnan välja vem som ska ta hand om barnen. Vårdnadsfrågan avgörs i domstol.

Abdirisak Waberi säger att man och kvinna är lika, men har olika roller. Själv har han fem barn.

Han berättar att han nyligen ställde in arbetet för att vara hemma en dag när barnen var sjuka. Men han har aldrig varit föräldraledig en längre period.

– Jag älskar mina barn något oerhört. Om min fru skulle dö idag skulle barnen missa mycket som jag inte kan ge dem.

Islam talar om ledarskap i familjen. Hur ska beslut fattas i relationen?

– Min åsikt är att mannen är den starka personen i relationen. Han styr relationen och kvinnan står som bas. Mannen styr också för det mesta barnens religiösa liv.

Abdirisak Waberi säger att mannen enligt islam får gifta sig med en kvinna som tillhör en annan religion, men en muslimsk kvinna måste alltid ingå äktenskap med en muslimsk man. Mannen anses ha kraft nog att styra sin och barnens tro, även med exempelvis en kristen hustru.

Abdirisak Waberi säger sen att kvinnan bör styra lika mycket som mannen. Han förfäras över hur kvinnor behandlas i samhället:

– Fortfarande är kvinnan ett offer. Hon våldtas och får lägre lön än mannen. Islam ser allvarligt på brott mot kvinnan och på brott i allmänhet.

Budskapet i Koranen om att mannen har rätt att slå sin kvinna är ett av de mer omtvistade. Abdirisak Waberi uppehåller sig länge kring ämnet.

Han säger att enligt Koranen ska mannen vid en konflikt med sin hustru först prata med kvinnan och sluta ha samlag med henne. Först sen får han slå henne.

– Så står det i Koranen. Men det gäller inte om makarna träter om vem som ska köra barnen till fotbollsmatchen utan om kvinnan har begått äktenskapsbrott. Och det står slå, inte aga, understryker Abdirisak Waberi.

– Men det har aldrig hänt att Muhammed har slagit en kvinna. När vi är osäkra på budskapet i Koranen går vi till profetens traditioner för att söka svaret.

Tandborste att slå kvinnan med

Abdirisak Waberi reser sig och går in på sitt kontorsrum. På hans bord ligger Koranen. Han kommer tillbaka med ett litet paket. I paketet finns en liten brun stång som liknar en cigarr.

– Det är en muslimsk tandborste. Den ska man slå sin kvinna med, det sa Muhammed. Men jag tolkar det som ett skämt, säger han, och fortsätter:

– För hur tror du det känns om man slår kvinnan med den här? Det gör förmodligen inte särskilt ont alls. Nej, mannen får inte slå sin hustru, fastslår Abdirisak Waberi. Vi slår inte heller våra kvinnor här i Sverige.

Han är tyst en stund och konstaterar sen kort:

– Kvinnan oroar västerlandet.

Enligt muslimsk tradition ska både mannen och kvinnan klä sig anständigt och dölja sin kropp. Kvinnan är den som ska dölja mest. Hon får bara visa ansiktet och händerna. Varför?

Abdirisak Waberi böjer sig fram över konferensbordet och säger samlat:

– Enligt min åsikt är mannens sexlust mycket större än kvinnans. Jag tror att Gud vill skydda kvinnan.

Flertalet av lärarna på skolan är starkt troende muslimer. Är det ingen risk att lärarna predikar islam på lektionerna?
– Vi behöver inte predika. Eleverna söker sig hit för att de är troende.

Ni kallar det kunskapsförmedling om islam. Tror du inte att de starkt troende eleverna snarare uppfattar undervisningen som ett rättesnöre för hur man ska leva – och därför hamnar utanför det svenska samhällets värderingar?
– Nej. Ingen pappa har flera hustrur här i Sverige och bara ett fåtal pappor har haft fl era hustrur samtidigt. Barnen ser dessutom muslimska förvärvsarbetande kvinnor framför sig i klassrummet. Och vi har fl er kvinnliga än manliga lärare här på skolan. Risken är större att barnen hamnar utanför samhället för att de inte kommer att kunna försörja sig i framtiden i Sverige.

– Enligt Koranen får kvinnorna göra vad de vill med sin lön. Men tror du de gör det idag? fortsätter Abdirisak Waberi och pekar ut genom fönstret mot de vita betonghöghusen i Gårdsten.

Så, varför hålla fast vid något som inte alls är aktuellt längre?
– Vi kan inte sudda bort Koranen. Det kan hända att verkligheten ser annorlunda ut, på en annan plats, i framtiden.

Peter Olofsson, frilansjournalist

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2006)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.