Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Minienkät om barn och sexualitet

1. Vems är ansvaret att lära våra barn och unga om sex?
2. Vem ska bestämma vad de ska få veta?

Mats Olsson

Ålder: 49
Yrke: Lärarutbildare (tidigare förskolelärare i 25 år)
Bor: Malmö Familj: Fru och två barn

 1. Läroplanen beskriver ett gemensamt ansvar, men jag tycker att skola och förskola bör ta mer ansvar än nu. Det finns en tendens att lärare smiter undan när det blir möjligt att tolka frågor som är svåra och privata.
 2. Väljer jag att sätta mitt barn i en kommunal skola bör jag göra det därför att jag litar på skolan. Läroplanen ger ett bra stöd, och jag hoppas att skolan kan stå emot föräldrar med åsikter som strider mot värdegrunden i vissa lägen.

Eva Sundqvist

Ålder: 50
Yrke: Förskolelärare på Tittmyran
Bor: Gävle
Familj: Man och tre barn

 1. Alla vi vuxna har ett ansvar. I första hand är det föräldrarna, men dyker frågan upp på dagis måste vi ta tag i den. Det kan vara svårt att hitta en lämplig nivå att förklara för barnen på.
 2. Jag jobbar med barn från ett till sex år och tycker att föräldrar och personal tillsammans ska komma fram till vad barnen behöver veta. Och hur pass tydlig man ska vara i svaren.

Ibrahim Baylan

Ålder: 33
Yrke: Skolminister
Bor: Stockholm
Familj: Sambo

 1. Föräldrarna och skolan har ett delat ansvar för att lära barn och ungdomar om sex och samlevnad.
 2. Det finns reglerat i läroplanen att skolan är skyldig att undervisa om fortplantning, sex och samlevnad. I kursplanerna finns mer detaljerat angivet vad det är skolan ska ta upp. På Skolverkets hemsida finns alla kursplaner, de som är av intresse just när det gäller detta är biologi, samhällskunskap och i viss mån religion. Gemensamt för kursplanerna är att de anger mål med undervisningen. Sen är det upp till lärarlagen att bestämma konkret hur undervisningen ska gå till.

Ken Bengtsson

Ålder: 39
Yrke: Projektledare
Bor: Washington DC
Familj: Fru och två barn

 1. Föräldrarna, sen att det inte alltid blir så är en annan sak. Som förälder tycker jag att det är vårt ansvar.
 2. Det ska inte finnas någon gräns för vad barn och unga ska få veta. Det handlar om vilken ålder. Små barn behöver inte alla detaljer om vad mamma och pappa gör i sängen.

Anders Paulsen

Ålder: 23
Yrke: Student
Bor: Uppsala
Familj: Pappa, mamma, två systrar

 1. Har man inte lärt sig av föräldrarna ska skolan tar ansvar. Så att inte unga får en skev bild av verkligheten.
 2. Föräldrarna ska få bestämma, de har ju i alla fall erfarenhet av sex från ett tillfälle.

Åsa Wikland

Ålder: 37
Yrke: Telefonsupport
Bor: Stockholm
Familj: Sambo, ett barn

 1. Föräldrarna i första hand, men skolan måste också ta upp det.
 2. Som förälder vill jag bestämma, men det finns mycket som vi inte kan påverka. Till exempel media. Själv har jag en bra dialog med dagis om vad barnen ska lära sig.

Henrik Stensson

Ålder: 25
Yrke: Volontärarbetare, Läkare utan gränser
Bor: Öland
Familj: Mamma, pappa

 1. Det är ett gemensamt ansvar för hela vuxenvärlden.
 2. Informationen är fri så det är svårt att kontrollera. Därför finns ingen ensam som är direkt ansvarig för detta.

Linn Mattsson

Ålder: 23
Yrke: Lärare för yngre åldrar 0-12 år
Bor: Stockholm
Familj: Sambo

 1. Jag tycker absolut att det är både lärares och föräldrars ansvar tillsammans. Barnen undrar tidigt om dessa frågor, och då bör ju till exempel förskolelärare ha den kunskap och pedagogik som behövs för att svara på dessa frågor.
 2. Det ska vara ett samspel mellan föräldrar och lärare.

Jo-Anne Fraser

Ålder: 36
Yrke: Kock
Bor: Stockholm
Familj: En dotter

 1. Föräldrarna så klart!
 2. Föräldrarna.

Fredrik Reinfeldt

Ålder: 39
Yrke: Partiledare för moderata samlingspartiet
Bor: Stockholm
Familj: Fru och tre barn

 1. Grunden för insikter om livets olika delar borde vi alla få med oss hemifrån, men också skolan har en viktig roll. Det hör till undervisningen och de viktiga förberedelserna inför vuxenlivet att ge unga människor kunskaper av det här slaget.
 2. Det tror jag bäst avgörs av skolan, gärna i dialog med eleverna.

Cecilia Karlsson

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2005)

Fler artiklar