Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Reportage

Mottagning för könsstympade kvinnor vill nå ut till fler

– Den största missuppfattningen om könsstympade kvinnor är att de är helt asexuella, säger Meri Liljegren, gynekolog och överläkare på Södersjukhusets mottagning för könsstympade kvinnor.

Mottagningen Amel, ”hopp” på arabiska, är den enda i sitt slag i Sverige. Här kan könsstympade kvinnor från hela Stockholms län söka hjälp sedan 2007.

På mottagningen arbetar fem gynekologer och en kurator – men verksamheten är inbäddad i Södersjukhusets övriga gynekologiska verksamhet. Ingen i väntrummet ska veta vad den andra söker hjälp för.

Meri Liljegren betonar vikten av att de som söker hjälp för besvär som är relaterade till könsstympning ska ”slippa se varandra”: dels finns klantänkande bland vissa folkgrupper, andra kommer från länder med djupa konflikter sinsemellan, som Etiopien och Eritrea. Framför allt är det viktigt för integriteten, särskilt i ett land som Sverige där könsstympning ses som något mycket ovanligt. Hur många som är könsstympade i Sverige är oklart.

– De som kommer hit är de som har besvär av olika slag, de allra flesta vet vi ingenting om, säger Meri Liljegren.

Många problem kan åtgärdas utan kirurgi
Problemen är många. Slidmynningen kan vara hopväxt så att samlag är omöjligt, många har urinläckage eller svårigheter att alls urinera, ha undringar över vilka ingrepp som gjorts, lida av smärtor vid menstruation – andra söker hjälp för barnlöshet eller för att de saknar känsel under sex.

– Många har psykiska besvär, även om det uppdagas först efter en tids samtal. Många tonåringar har svårt att acceptera att de ingrepp de utsatts för inte går att göra ogjorda, att det är omöjligt att till exempel transplantera klitoris. Många har också stora tillitsproblem, säger Meri Liljegren.

Hon berättar att de flesta problem – runt 70 procent – kan åtgärdas utan kirurgiska ingrepp. När det gäller sex säger hon att det är viktigt att komma ihåg att hur vi ser på sexualitet är kulturellt betingat.

– I västvärlden är vi väldigt pro-sex och ser det som något som ska skänka njutning till alla inblandade. I andra delar av världen kan bra sex vara ett samlag som slutar med en graviditet, det är viktigt att inte låta sina värderingar stå i vägen.

Det är vanligt att könsstympade kvinnor betraktas som en annan sorts människa. Meri Liljegren, Södersjukhuset

Men oavsett vilken uppfattning man har är det fortfarande möjligt – och eftersträvansvärt – att njuta av sex även när man är helt eller delvis könsstympad. Vissa kvinnor kan nå orgasm via g-punkten inuti slidan, eller ha delar av klitoris kvar. Andra kan njuta genom stimulering av bröstvårtorna.

– Att det finns sätt att njuta på är sådant som man kan behöva lära ut. Men det är en stor missuppfattning att könsstympade kvinnor skulle vara asexuella, säger Meri Liljegren.

– Förutom den antagna asexualiteten är det vanligt att könsstympade kvinnor betraktas som en annan sorts människa, en som är och ser annorlunda ut, trots att nästan allt är likadant hos alla människor.

Stort behov att nå ut till unga tjejer
I Amel-mottagningens uppdrag ingår inte utåtriktad verksamhet som till exempel utbildning eller information om att de överhuvudtaget finns. Meri Liljegren ser ett stort behov av att nå ut till framför allt unga tjejer som är könsstympade, för att erbjuda hjälp och råd och stöd.

– Jag tror ungdomsmottagningarna, och såklart internet, är bäst lämpat för den uppgiften. I skolans sex- och samlevnadsundervisning kan man ju inte peka ut de här tjejerna och ytterligare försvåra deras liv.

Anna Hellgren
Bild: UNICEF/Giacomo Pirozzi


Läs mer

Mer om ”Amel”, mottagningen för könsstympade på SÖS (sodersjukhuset.se)
Om könsstympning på umo.se
Socialstyrelsens skrift Kvinnlig könsstympning (socialstyrelsen.se)
Mer om könsstympning

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.