Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Nätköp av p-piller oroar

P-piller och läkemedel mot sexuellt överförbara sjukdomar går att beställa på nätet utan att träffa varken barnmorska eller läkare – lagligt och diskret. Kritiker menar nu att patientsäkerheten hotas.

När Ottars reporter under namnet ”Simone” försöker beställa en överprisad årsförbrukning p-pillret Cerazette visar det sig vara lite svårare än vi trodde.

Allt fler kvinnor väljer att köpa sina preventivmedel online, en tjänst som erbjuds i Sverige sedan drygt ett år. Internetförsäljningen av p-piller och andra receptbelagda läkemedel görs laglig genom att en läkare skriver ut ett recept efter att ha läst igenom ett formulär som patienten själv fyllt i om sitt hälsotillstånd. En sådan patientundersökning uppfyller kraven för förskrivning av recept – åtminstone i Storbritannien där kliniken som Ottar har pratat med – och som är ledande på marknaden – är baserad. Eftersom ett recept från en behörig läkare i EU finns, går det inte att hindra att läkemedlen skickas med post eller budfirma hem till patienten.

Att hormonella preventivmedel och antibiotika är såhär lättillgängligt oroar många.

– Jag tycker detta är helt fel. Hela de här klinikernas verksamhet går ut på att läkare, i tätt samarbete med apotek, förskriver läkemedel utan att någonsin träffa sina patienter, säger Maria Gustafsson som är apotekare och utredare på Läkemedelsverket.

»Hela klinikens verksamhet går ut på att läkare, i tätt samarbete med apotek, förskriver läkemedel utan att någonsin träffa sina patienter.«

Dyrt men diskret

Det som lockar är inte lägre priser; p-piller och p-ringar kostar ofta mer än dubbelt så mycket vid online-beställning. En behandling mot klamydia, som ju annars är gratis i Sverige, kostar nästan 500 kronor. Tjänsten marknadsförs istället med att den är smidig och diskret: Ingenting ska synas på ett kontoutdrag eller en kortfaktura, och paketen levereras i diskreta förpackningar inom två dagar.

Vad gäller preventivmedel tror Eva Lidman, barnmorska på RFSU-kliniken (bilden), att just smidigheten är den viktigaste anledningen till att en del väljer att köpa online.

– För att slippa ta ledigt från jobb, till exempel.

Eva Lidman, barnmorska

Eva Lidman är dock skeptisk till upplägget med online-bedömning av patienter, som hon tycker verkar osäkert. Allvarligast tycker hon det är om kvinnor som inte tagit p-piller innan går miste om det viktiga besöket hos en barnmorska när de får sitt första recept.

– När de kommer in på kliniken kan vi prata mer ingående om saker runtikring just preventivmedlet. Vi frågar om de verkligen är säkra på att det inte finns blodpropp i familjen, gör ett graviditetstest om det behövs och diskuterar olika alternativ.

Internetformuläret som ersätter samtalet tar endast ett par minuter att fylla i. Eftersom det till varje fråga finns färdiga alternativ att välja mellan (till exempel ”hur är ditt blodtryck?” – ”högt, normalt, lågt”) spelar det ingen roll att den som gör bedömningen inte förstår svenska.

– Läkarna pratar engelska. Behövs någonting mer specifikt framföras mellan patienten och läkaren så översätter jag, säger Marcus Persson, nordisk manager för Euroclinix, den största aktören på området i Europa.

Risk för ökad bakterieresistens

Vad gäller försäljningen av behandlingar för till exempel gonorré och klamydia har även risken för ökad bakterieresistens diskuterats.

– Handeln kan leda till en överanvändning av antibiotika som förvärrar problemen med resistenta bakterier, säger Eva Lidman.

När facktidskriften Läkemedelsvärlden i februari 2012 skrev om online-handeln med receptbelagda läkemedel uttalade sig en representant från smittskyddsinstitutet och en professor i infektionssjukdomar. Tjänsterna kallades ”förödande” och ”sinnessjuka” med tanke på bakterieresistens.

Annars har kritikerna främst fokuserat på patienternas säkerhet. Bland annat i ett inslag av SVT Jönköping den 11 januari och på UMO.se avråds det från online-beställning av preventivmedel.

Marcus Persson på Euroclinix tycker att de som riktar kritik mot klinikens metoder är felinformerade om verksamheten.

– De verkar tro att tjejer som aldrig tagit p-piller innan bara kan få det av oss.

Istället, menar han, handlar det om kvinnor som tidigare använt de preventivmedel de beställer. Annars skrivs inget recept ut.

Detta verkar stämma när Ottar på företagets direktchatt frågar om det går bra att beställa samma p-piller som kompisen har, fast ”Simone” inte tagit dem själv innan. Första gången, får vi som svar, bör en fysisk undersökning göras.

Eva Lidman kan hålla med om att det är mindre riskabelt att beställa mer av samma preventivmedel man tidigare använt.

– Men även om man redan tagit till exempel p-piller innan är det bättre att prata med en barnmorska. Mycket kan ju ha hänt sedan det förra receptet skrev ut.

Sara Borsiin

Journaliststuderande och praktikant på Ottar


Läs mer

UMO.se om online-försäljning av p-piller

Läs om p-pillrets historia i Sverige på Rfsu.se

Ska mamma få veta? Artikel om p-piller och 15-årgränsen ur Ottar

Fler artiklar