Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Ny app om relationer och sex för särskoleelever

Illustrationer ur appen Privatliv.

Hur frågar du om en dejt? Och hur går onani till? Nya appen Privatliv ska ge unga med intellektuell funktionsnedsättning kunskap om sexualitet. Ottar pratar med Nathalie Simonsson.

Få läromedel inom sex- och samlevnad som riktar sig särskilt till särskoleelever, har gjort att många har haft svårt att hitta kunskap om sexualitetsfrågor. Ännu svårare blir det när vuxenvärlden, i en önskan att beskydda, ser den här gruppens sexualitet som något problematiskt och farligt, och kommunicerar till de unga att sex inte är något för dem. Det säger Nathalie Simonsson som tillsammans med Zafire Vrba står bakom appen Privatliv. Båda har arbetat med sex- och samlevnadsundervisning för unga inom särskolan.

»Appen ska hjälpa unga att lära sig om de här frågorna på egen hand, utan att vara beroende av vuxna.«

– Föräldrar och skolpersonal uttrycker stor omtanke och omsorg, men det kan också göra det svårt att jobba med de här frågorna, säger Nathalie Simonsson.

Appen ska hjälpa unga att lära sig om de här frågorna på egen hand, utan att vara beroende av vuxna. Den är färgstark och utformad så att det ska vara enkelt att klicka runt mellan olika delar, där informationen ges i korta stycken med bilder som stöd. Samtidigt knyter innehållet an till läroplanerna för sex- och samlevnadsundervisning i grundsärskolans årskurs 7-9 och gymnasiesärskolan, så att appen ska kunna användas som ett läromedel.

– Många lärare känner ett behov av att individanpassa undervisningen, och där tror vi att den här appen kan fungera väldigt bra, säger Nathalie Simonsson.

Zafire Vrba och Nathalie Simonsson

Förutom en enkel utformning, behöver innehållet vara mycket mer konkret när det riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Man kan behöva ta det steg för steg, till exempel; hur ska jag tvätta mig på morgonen? Att man alltid måste fråga en annan person om lov, till exempel om man vill kyssa den, är något vi betonar mer för den här gruppen eftersom många har svårare att läsa sociala sammanhang.

Appen tar också upp välmående i stort, och under olika känslorubriker som »Glad«, »Pinsamt« och »Ledsen« får olika personer – med och utan intellektuell funktionsnedsättning – i korta filmer beskriva hur de olika känslorna känns för dem.

»En del tyckte att det var obehagligt att se detaljerade bilder på kön och kroppar. Så nu frågar appen användaren i förväg.«

Under arbetet med appen har den löpande utvärderats av unga i målgruppen.

– En del tyckte att det var obehagligt att se detaljerade bilder på kön och kroppar. Så nu frågar appen användaren i förväg om den vill se bilderna eller inte, berättar Nathalie Simonsson.

Ellinor Isfors är legitimerad psykolog inom Stockholms läns landsting, och leder gruppsamtal för unga mellan 15 och 25 år som har en intellektuell funktionsnedsättning. Frågorna hon får om sex och kärlek ligger ofta på en väldigt grundläggande nivå, och kräver detaljerade svar.

– Vi har haft en grupp här där vi har tittat på massa filmer från ett filmprojekt där folk kysser varandra, och så har vi pausat och pratat om »ser ni, någon lägger sin hand på nåns nacke« och sedan har vi fortsatt så. Vi sitter och tittar på ömsesidighet i kroppsspråk.

Elsa Persson är frilansjournalist


Läs mer

Se en film om arbetet med appen här!

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.