Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Ny lag mot människohandel

Regeringen föreslår att den nuvarande bestämmelsen om människohandel för sexuella ändamål utvidgas till att omfatta även människohandel som inte är gränsöverskridande, utan även sådan som sker inom Sveriges gränser.

Den nya lagen gör det möjligt att straffa flera former av människohandel, eftersom brottet inte behöver härledas till ursprungslandet. Detta framgår i en remiss regeringen överlämnat till Lagrådet.

Utvidgningen kommer också att omfatta människohandel som syftar till andra former av utnyttjande än sexuellt, till exempel tvångsarbete eller organhandel.

Lagändringarna föreslås träda i kraft från den 1 juli i år.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2004)

Fler artiklar

Porträtt i svart och gult på carolina Hemlin och Ida Måwe.
Ledare

Oroande trender bland unga

Ottars chefredaktörer om resultatet i den senaste Ungdomsbarometern. Hur kommer attityder bland unga män att påverka sexualpolitiken i framtiden?