Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Nytt från EU – blandade notiser

Stark antiabortrörelse hindrar ny lag

– Att presidenten har benådat Maria do Céu är en tydlig signal om att han vill liberalisera den portugisiska abortlagen, säger Duarte Vilar, generalsekreterare på Portugals familjeplaneringsorganisation APF.

Trots det har polisen blivit allt mer aggressiv i jakten på personer som inte följer den stränga abortlagen. En barnmorska sitter i fängelse i väntan på dom. Minst två kliniker stängdes i december förra året. Nyligen friades dock i en rättegång en läkare, hans medarbetare och sju kvinnor som hade utfört aborter.

– Effekten av Maia-rättegången och alla andra rättegångar kan trots allt vara positiv, säger Duarte Vilar. Opinionen vaknar och politikerna förstår äntligen vilken effekt den portugisiska lagen har.

Men den nuvarande konservativa regeringen är styvnackad.

– Den har direkta kopplingar till organiserade abortmotståndare som stoppar alla möjligheter till en liberaliserad lag. Nyligen överlämnades 121 000 namnunderskrifter till regeringen i hopp om en ny folkomröstning. Premiärministern avvisade folkomröstningsförslaget men har öppnat för att liberalisera lagen i samband med valet 2006. Ännu en gång har man alltså lyckats skjuta upp frågan.

Allt fler portugisiska kvinnor reser nu till Spanien för att göra abort. Spaniens abortlag liknar Portugals, men ”fara för kvinnans hälsa” tolkas mycket brett, vilket i princip innebär fri abort i Spanien.

– Det finns ett motstånd bland läkare här i Portugal. Inte bara ett moraliskt-religiöst utan också ett ekonomiskt. Idag finns ett fåtal läkare som utför aborter i hemlighet och de tar mycket betalt.

Trots att opinionen verkar vara för en liberal abortlag i Portugal är Duarte Vilar ändå oroad.

– Antiabortfalangen är aktiv och aggressiv i sitt budskap. De har även lyckats få pengar för att jobba i skolorna. Och i Bryssel finns en stark antiabortorganisation. EU måste våga ta i frågan, innan det är för sent.

Freivalds: Abort en nationell angelägenhet

I höstas ställde Carina Hägg (s) en fråga i riksdagen om vad utrikesministern gör för att Portugal ska liberalisera sin abortlag. Laila Freivalds svarade bland annat:

”Frågan om aborter ska vara tillåtna eller ej är en nationell angelägenhet, som alltså inte regleras i EU. Inom ramen för arbetet inom FN och andra internationella forum förs regelmässigt en dialog inom EU för utarbetandet av gemensamma ståndpunkter. Därigenom har regeringen under lång tid fört en dialog med bland annat Portugal om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.”

Ottar har bett Freivalds att förtydliga sin ståndpunkt. Via sin pressekreterare meddelar hon att det är en mänsklig rättighet att själv bestämma över sin kropp. I förlängningen innebär det att en kvinna har rätt att bestämma om hon vill vara gravid eller ej. Alltså: abort är en mänsklig rättighet. Men om justitieministern kommer att driva detta inom EU, eller om hon trots allt ser denna mänskliga rättighet som en nationell angelägenhet, ger hon inget svar på.

Irland tar upp sexköpslagar

I januari hölls en debatt i EU-parlamentet med anledning av parlamentarikern Marianne Erikssons (v) rapport om den globala sexindustrin. Rapporten tar bland annat upp frågan om beskattning av prostituerade som förekommer i flera EU-länder.

Irlands justitieminister Willem O´Dea sa att Irland är villig att ta upp frågan om sexköpslagarna i EU-länderna under sitt halvår som ordförande.

Få kvinnor i EU-kommisionen

I år ska ett nytt EU-parlament väljas liksom en ny kommission. Sedan 1994 finns bara 24 procent kvinnor i kommissionen. Den europeiska organisationen European Women´s Lobby uppmanar nu alla regeringar att se till att det kommer med fler kvinnor.

Falsk informaiton om RFSU

I det nya EU-landet Litauen flyttar den katolska kyrkan fram sina positioner. RFSU inledde under 2003 ett projekt med en systerorganisation i Litauen för att stärka sexualupplysningen i skolorna. Katolska kyrkan i Litauen fick reda på att projektet var på gång, delvis finansierat av Litauens utbildningsministerium, och reagerade starkt.

I flera teve-inslag spred katolska kyrkan falsk information om RFSU. Man sa bland annat att RFSU skulle prata om kondomer med sjuåringar i skolorna. Allmänheten reagerade och utbildningsministeriet drog tillbaka sitt stöd. Efter påtryckning från litauiska parlamentariker, Sida, RFSU och andra, insåg ministeriet dock att de blivit vilseledda av kyrkan.

EU ska lyssna på kyrkan

Åtta katolska länder, med stöd från några protestantiska kyrkor, försökte att få in en särskild klausul i den nya EU-författningen om att EU bör vila på en kristen värdegrund. Det lyckades inte. Däremot finns artikel 51 kvar där EU uppmanas att hålla en regelbunden dialog med kyrkan i beslutsprocesser.

Vatikanen är, enligt presstalesmannen, glad över att EU måste föra en konstant dialog med kyrkor och religiösa samfund, och att dessa inte likställs med vilka föreningar som helst.

Abortmotstånd på frammarsch

I december 2003 röstade Frankrikes parlament för ett tillägg till brottsbalken om förlust av ofödda barn till följd av ”vårdslöshet”.

Förslaget lades av UMP-ledamoten Garraud (högerkonservativt parti). Franska socialister menar att det öppnar för en utmaning av rätten till abort. Abortmotståndare i Frankrike ligger troligtvis bakom att frågan om det ofödda barnets juridiska status har väckts. Ett fall har tagits till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det gäller en kvinna som genom ett medicinskt misstag förlorade sitt ofödda barn. Hon vill att rätten till liv tolkas till förmån för rätten för det ofödda livet. Advokaten som driver målet arbetar för katolska familjeorganisationen Laissez-vivre och Nationella frontens ledare Jean-Marie Le Pen.

En till rättegång i Portugal…

Den portugisiska polisen har intensifierat jakten på människor som utför eller genomgår aborter. Ytterligare en barnmorska sitter i fängelse i väntan på dom. Nyligen friades dock en läkare, hans medarbetare och sju kvinnor som utfört abort.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 1 2004)

Fler artiklar

Extra

Lyssna på Ottar!

Nu kan du lyssna på flera både nya och gamla artiklar i mobilen!

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.