Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Oskulds­operationerna: »Det är möjligt att dra in läkar­legitimationen«

Gynekologbesök (Istock photo), Åsa Lindhagen (MP)

Oskuldsoperationer som utförs av läkare i Sverige ska upphöra, det säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) till Ottar. Hon menar att privatklinikerna sviker en princip i hälso- och sjukvårdslagen.

Ottars avslöjande om att en klinik i Stockholm utför det man kallar reparation av mödomshinnan, har uppmärksammats stort i andra medier i veckan. Granskningen har också diskuterats i ett seminarium i Riksdagen i samband med Fadimedagen den 21 januari. Nu uttalar sig jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) i Ottar.

Hur ser regeringen på att det utförs oskuldsoperationer i Sverige?

– Det är helt förkastligt och djupt oetiskt att bedriva sådan här verksamhet. Det här är ett sätt att tjäna pengar på kvinnor och flickor som är rädda. Det kan vara så att man till och med är rädd för att mördas på grund av den här oskuldsnormen.

»Det finns en möjlighet att dra in en läkares legitimation om man inte lever upp till lagstiftningen. Det skulle vara väldigt intressant att se vad Socialstyrelsen gör för bedömning där.«

Är oskuldsoperationerna lagliga?

– I hälso- och sjukvårdslagen är principen att all vård ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet, och det gör ju inte den här verksamheten. Det finns inga medicinska skäl att genomföra detta, och det finns ingen mödomshinna.

– Däremot är det inget som har blivit prövat. Det finns ingen särskild lagstiftning som förbjuder just sådana här operationer.

– Men det finns också en möjlighet att dra in en läkares legitimation om man inte lever upp till lagstiftningen. Det skulle vara väldigt intressant att se vad Socialstyrelsen gör för bedömning där.

Behövs ny lagstiftning?

– Vi ska alltid vara öppna för lagstiftning i politiken. Men vi behöver också få bukt med de normer som gör att flickor och kvinnor far såhär illa. Det är den rädslan som klinikerna tjänar pengar på. Då behöver vi se till att långsiktigt bekämpa hedersvåldet, men också att man ska kunna få skydd och stöd, det ska vara nästa steg. Inte en operation.

»Om en region har avtal med någon sådan klinik, då ska man verkligen granska dem och säga upp avtalen om de utför sådan verksamhet.«

Vad vill regeringen göra för att stoppa oskuldsoperationerna?

– Min starka uppfattning är att klinikerna behöver omedelbart upphöra med de här ingreppen. Om en region har avtal med någon sådan klinik, då ska man verkligen granska dem och säga upp avtalen om de utför sådan verksamhet.

Och när ingreppet sker på en helt privat klinik, vad kan regeringen göra då?

– Det är en fråga som jag inte kan ge något rakt svar på. Vi behöver veta mer. Det har inte prövats mot hälso- och sjukvårdslagen ännu, vad jag vet.

Läs också Ottars avslöjande:

Klinik i Stockholm utför »oskuldsoperationer«

Det finns också lagar mot olaga tvång och mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Är operationen olaglig om kvinnan befinner sig under hot?

– Ja, det är min gissning. Det vore intressant att se hur en domstol skulle bedöma vad som är samtycke och inte. Men det är ytterst domstolsväsendet som ska göra den bedömningen. Vårt ansvar som politiker är att se över om lagstiftningen behöver ändras.

Kan Socialstyrelsen få i uppdrag att bedöma om oskuldsoperationer är olagliga?

– Det är klart att man kan tänka sig det. Men jag kan inte ge ett klart besked här och nu.

Kommer regeringen att göra en kartläggning av hur vanligt det är med oskuldskontroller och oskuldsoperationer?

– Vi är öppna för det, men jag kan inte ge något besked om att vi ska göra en sådan kartläggning.

»Vi måste långsiktigt bekämpa hedersvåldet. Nu satsar regeringen på att höja kunskapen i hälso- och sjukvård, i skolan och i socialtjänsten«

Åsa Lindhagen poängterar att skälet till att klinikerna kan verka, och att de utsatta kvinnornas rädsla är reell, är det hedersrelaterade våld och förtryck som finns i Sverige. Då handlar regeringens strategi dels om lagstiftning, dels om att jobba mot bakomliggande normer och värderingar, samt att ge de utsatta skydd och stöd.

– Vi måste långsiktigt bekämpa hedersvåldet. Nu satsar regeringen på att höja kunskapen i hälso- och sjukvård, i skolan och i socialtjänsten. Vad är hedersförtryck? Hur kan det ta sig uttryck? Hur kan vi se tecken? Hur kan jag som lärare eller skolkurator göra om jag är orolig för ett barn?
Jämställdhetsministern nämner nya resurser till Länsstyrelserna som ska stötta kommuner och regioners arbete mot hedersförtrycket, men också en särskild satsning riktad till Skolverket.

– Vi gör stora satsningar i budgeten. Jag hoppas och tror att det leder till att vi hela tiden blir bättre i samhället på att bekämpa det här våldet och förtrycket, men vi har en väldigt lång väg kvar att gå.

Rasmus Malm

frilansjournalist

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ottars granskning 20 januari: Klinik i Stockholm utför oskuldsoperationer

Fler artiklar

Extra

Lyssna på Ottar!

Nu kan du lyssna på flera både nya och gamla artiklar i mobilen!

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.