Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Ottar granskar: Avstånd till närmaste ungdomsmottagning

Ansvaret för sexualpolitiska frågor delas på lokal nivå mellan kommuner och landsting. Ottar har undersökt tre lokalpolitiska frågor och jämfört situationen i landets 290 kommuner.

1. Avstånd till närmaste ungdomsmottagning (fågelvägen).

2. Kommuner som har socialjour dygnet runt, som en del av satsningar på våld i nära relationer.

3. Anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen avseende könsidentitet.

UNGDOMSMOTTAGNINGAR

3,3 km 6,3 km 9,1 km

OBS: En tidigare sammanställning innehöll felaktigheter som nu är korrigerade.

I Solna tar det tio minuter till fots, i Storuman två timmar med bil

Den som bor i Stockholms län har i genomsnitt 2,9 kilometer till närmaste ungdomsmottagning. I Jämtlands län är det genomsnittliga avståndet drygt 2,2 mil.

Utanför storstäderna blir avstånden snabbt längre: I en fjärdedel av landets kommuner är det över en mil för genomsnittsinvånaren.

»I en fjärdedel av landets kommuner är det över en mil för genomsnittsinvånaren. .«

Men det är inte bara i övre Norrland som avstånden är stora. Bland kommunerna där genomsnittsinvånaren har allra längst till en ungdomsmottagning finns även till exempel Laxå i Örebro län, Skinnskatteberg i Västmanlands län och Hörby i Skåne län.

I tre län har genomsnittsinvånaren längre än en mil till närmaste ungdomsmottagning: Västerbottens län, Gotlands län och Jämtlands län (allra längst).

1,9 miljoner svenskar har mer än en mil till närmaste ungdomsmottagning.

LÄS OCKSÅ:

Ottars lista över avstånd till närmaste ungdomsmottagning i landets kommuner

Om undersökningen: Vi har delat in Sverige i 1×1 km stora rutor, och för var och en räknat ut avståndet till närmaste ungdomsmottagning, fågelvägen. Därefter har vi viktat avstånden mot antalet invånare i varje ruta. På så vis kan vi räkna ut medelavståndet för en invånare i ett visst område, med tillräckligt god exakthet. Befolkningsstatistiken är från 2013.

Siffrorna bygger på UMO:s sammanställning av landets ungdomsmottagningar. Vi har inte tagit med lösningar som till exempel i Arjeplog där ungdomsmottagningen kommer till en skola en gång i månaden och erbjuder service på plats.

SOCIALJOUR

I Västerbotten har endast 5 av 14 service dygnet runt

Socialtjänsten ger stöd och hjälp till den som utsätts för våld i nära relationer. Ett behov som givetvis kan uppstå dygnet runt och som utanför kontorstid hanteras av socialjouren – där den finns.

I storstäderna Göteborg, Stockholm, Malmö har samtliga stadsdelar socialjour. Allra lägst är siffran i kommunerna i Västerbottens län där endast 5 (36 procent) av de 14 kommunerna i länet som svarat på frågan har socialjour. De som har socialjour är framför allt kommunerna nära Umeå och kusten, medan inlandskommunerna saknar socialjour. En av inlandskommunerna (Sorsele) har dock inte svarat på frågan.

»Knappt hälften av kommunerna också i Kronobergs län uppger att de saknar socialjour.«

Värst på socialjoursfronten ser det generellt också ut bland övriga kommuner i norr (Västernorrland, Jämtland och Norrbotten), även om knappt hälften av kommunerna också i Kronobergs län uppger att de saknar socialjour.

Om undersökningen: Uppgifterna kommer från Socialstyrelsens årliga enkät till kommunerna, om arbetet med våld i nära relationer. Vi har använt 2016 års enkät där 263 av kommunerna svarade och de som inte har svarat sållades bort ur underlaget av oss.

*Kommunen har en socialjour med socionomutbildad personal all tid utanför kontorstid året runt.

DO-ANMÄLNINGAR

Storstäderna sticker ut med fler anmälningar

Flest anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO) avseende könsidentitet och könsuttryck per invånare har storstäderna. Visserligen DO-anmäls diskriminering i största allmänhet oftare i storstäderna, men även med hänsyn taget till den skillnaden, sticker storstäderna ut. Andelen av DO-anmälningarna som rör könsidentitet är högre här.

»Andelen av DO-anmälningarna som rör könsidentitet är högre här.«

Om statistiken speglar en högre grad av diskriminering, eller en större benägenhet att anmäla just diskriminering baserad på könsidentitet i storstäderna, vet vi inte.

Det skall noteras att siffrorna är små: Totalt rör det sig om 178 ärenden mellan 2010 och 2016.

Om undersökningen: Statistiken bygger på de ärenden där det framgår ur ärendebeskrivningen vilken kommun det gäller i, vilket är omkring fyra femtedelar (knappt 80 procent). Alla ärenden är från perioden 2010–2016, och befolkningssiffrorna är ett genomsnitt för varje kommun under den perioden.

Resultatet är fördelat på en indelning av landet i storstäder, mindre städer och landsbygd, enligt en kategorisering från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Granskningen utfördes av J++


Läs mer

http://www.www.ottar.se/artiklar/hur-l-ngt-har-du-till-ungdomsmottagningen

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.